سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خساپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خساپا : الف)موضوعات اصلی:تولید و ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم قطعات یدکی آنها و فروش فراورده های مذکورو... ب)موضوعات فرعی:انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات سودآور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-27,226
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
66
ارزش معاملات
276B
حجم معاملات
1.5B
خالص خرید حقوقی
148M
خرید حقوقی
308M
خرید حقیقی
1.2B
فروش حقیقی
1.4B
برآیند پول داغ و گروهی
-3.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.5 33 22 -365 4.01
1,817
4.98
1,834
12,960,123 33,998 1 1.6 27.56 0.57 1 56.1B 308.9M 2M 57.9M 251.1M 253.1M 5.7B
2 1401/07/02 0.7 17 23 -9,346 -3.48
1,747
-4.36
1,731
200,000 525,761 0.8 1.3 27.56 0.46 22 43B 246.3M 53.5M 55.4M 190.9M 244.4M 4.6B
3 1401/06/30 0.6 16 26 -6,862 0.56
1,811
0.44
1,809
35,703 148,953 0.5 0.7 27.56 0.31 23 30.1B 166M 37.9M 43.9M 122.1M 160M -3.4B
4 1401/06/29 0.7 15 23 -199 -1.48
1,801
-2.08
1,790
49,602 347,200 0.5 0.8 27.56 0.33 1 31.8B 176.4M 1.1M 18.6M 157.8M 158.9M -3B
5 1401/06/28 0.7 16 21 5,063 -1.35
1,828
-2.10
1,814
2,819 19,300 0.5 0.9 27.56 0.36 -14 35.9B 196.4M -27.7M 30.5M 165.8M 138.1M 242.2M
6 1401/06/27 0.7 14 19 -1,420 -3.29
1,853
-4.44
1,831
95,729 100,000 0.4 0.7 27.56 0.3 5 29.8B 161.1M 7.7M 26.5M 134.6M 142.3M -4.3B
7 1401/06/23 0.8 21 26 -14,097 0.47
1,916
-0.26
1,902
84,329 20,341 0.5 1.1 27.56 0.48 28 49.6B 259M 73.6M 75.1M 183.8M 257.4M -3.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.8 % 0 -1 -1 -12 11 -6 -5 5 -25 4 25
سابقه پول داغ نماد خساپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خساپا 183 4.98 1.43 32.8M 22.9M 5 2 45.2M 112.9M 34 7 123.4M 23.6M 5.7B فروش 11:40:54 1401/07/04
2 خساپا 183 4.98 1.43 32.8M 22.9M 5 2 45.2M 112.9M 34 6 123.4M 23M 5.9B فروش 11:40:54 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک