سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خساپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خساپا : الف)موضوعات اصلی:تولید و ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم قطعات یدکی آنها و فروش فراورده های مذکورو... ب)موضوعات فرعی:انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات سودآور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-189,055
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.5
درصد خالص خرید حقوقی
148
ارزش معاملات
810B
حجم معاملات
3.5B
خالص خرید حقوقی
815.7M
خرید حقوقی
998M
خرید حقیقی
2.5B
فروش حقیقی
3.3B
برآیند پول داغ و گروهی
-209.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.7 19 27 -2,268 -1.07
2,214
-2.06
2,192
1,718,000 1,407,458 0.3 0.4 28.08 0.42 4 51B 230.5M 10.2M 31.2M 199.3M 209.6M -6B
2 1401/11/11 0.7 29 39 -12,058 1.31
2,238
2.76
2,270
1,604,350 1,253,341 0.6 0.9 28.08 0.87 11 107.3B 479.4M 53.9M 94.5M 384.8M 438.7M -14.1B
3 1401/11/10 0.8 26 32 -29,736 -1.87
2,209
0.40
2,260
54,860 11,006 0.6 0.6 28.08 0.86 29 104B 470.7M 134.6M 139.1M 331.6M 466.3M -35.7B
4 1401/11/09 0.6 31 51 -35,553 -4.86
2,251
-4.99
2,248
3,520,292 1,276,310 1 1 28.08 1.37 21 169B 750.5M 157.9M 193.8M 556.8M 714.7M -70.7B
5 1401/11/08 0.7 22 32 -41,047 -1.25
2,366
-2.84
2,328
8,100 4,895 0.5 0.5 28.08 0.76 42 98.4B 416.1M 173.5M 186.4M 229.7M 403.2M -21B
6 1401/11/05 0.4 20 59 -69,020 -4.69
2,396
-4.73
2,395
30,000 338,019 0.9 0.8 28.08 1.24 42 162.5B 678.3M 288.1M 300.3M 378.1M 666.1M -66.8B
7 1401/11/04 1.3 37 28 627 1.45
2,514
2.70
2,545
542,491 10,000 0.6 0.5 28.08 0 -1 118.2B 470.4M -2.5M 53.2M 417.2M 414.7M 5.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
23.3 % -6 -8 -13 -7 8 29 42 31 -21 4 25
سابقه پول داغ نماد خساپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خساپا 220 -1.74 0.71 18.6M 26.1M 36 5 15.3M 110.4M 11 23 18.9M 27.6M -6B فروش 12:25:32 1401/11/12
2 خساپا 220 -1.7 0.72 18.7M 25.8M 28 10 42.2M 118.1M 11 22 18.9M 27.5M -5.4B فروش 12:23:49 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده