سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خزامیا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خزامیا : فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارت است از طراحی , ساخت و نصب و مونتاژ انواع خودروهای بنزینی , دیزلی و گازسوز تجاری سبک و سنگین می باشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-13,061
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5
درصد خالص خرید حقوقی
44
ارزش معاملات
156B
حجم معاملات
138M
خالص خرید حقوقی
11.6M
خرید حقوقی
16.2M
خرید حقیقی
122M
فروش حقیقی
134M
برآیند پول داغ و گروهی
-39.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.5 36 24 4,029 4.73
11,510
4.37
11,470
6,926 29,675 0.8 0.8 50.3 0.57 -22 18.2B 15.8M -3.5M 100K 15.7M 12.2M 4.2B
2 1401/07/04 1.2 39 32 445 4.17
10,990
4.93
11,070
1,198,830 500 0.8 0.8 50.3 0.61 -2 18.6B 17M -404.7K 0 17M 16.6M -568.4M
3 1401/07/02 0.8 29 36 -2,146 -4.52
10,550
-4.98
10,500
0 1,312,674 1 1.2 50.3 0.78 9 22.9B 21.7M 2M 2.1M 19.6M 21.6M -7.3B
4 1401/06/30 0.7 23 36 -2,905 -2.64
11,050
-2.20
11,100
629 20,869 0.8 1 50.3 0.64 15 19.5B 17.7M 2.6M 2.6M 15M 17.7M -5.1B
5 1401/06/29 0.5 29 61 -5,724 -3.81
11,350
-4.58
11,260
180,149 8,952 1.5 2.3 50.3 1.17 16 36.8B 32.4M 5M 5.1M 27.3M 32.3M -14.4B
6 1401/06/28 0.9 21 25 -621 0.94
11,800
-0.09
11,680
76,421 78,304 0.6 0.8 50.3 0.44 4 14.6B 12.4M 526K 856K 11.5M 12M -1.6B
7 1401/06/27 0.5 23 44 -6,139 -3.94
11,690
-4.27
11,650
5,991 2,790 1 1.7 50.3 0.77 24 25.1B 21.5M 5.3M 5.3M 16.2M 21.4M -15B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.4 % 9 4 -5 -11 4 -15 47 65 -19 1 43
سابقه پول داغ نماد خزامیا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خزامیا 1,151 4.73 1.55 37.1M 24M 3 1 77.1M 231.4M 13 9 129.1M 140.1M 4.2B فروش 12:25:53 1401/07/06
2 خزامیا 1,153 4.91 1.7 37.6M 22.1M 1 3 326.2M 108.7M 13 8 129.1M 133.6M 4.5B خرید 12:20:52 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک