سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خزامیا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خزامیا : فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارت است از طراحی , ساخت و نصب و مونتاژ انواع خودروهای بنزینی , دیزلی و گازسوز تجاری سبک و سنگین می باشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-57,869
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
214.9
درصد خالص خرید حقوقی
74
ارزش معاملات
851B
حجم معاملات
506M
خالص خرید حقوقی
36.3M
خرید حقوقی
84.1M
خرید حقیقی
422M
فروش حقیقی
459M
برآیند پول داغ و گروهی
-57.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/10/21 1.3 86 68 10,649 4.83
17,580
4.95
17,600
9,751,260 1,000 4.2 3 50.3 6.23 -3 304.6B 173.3M -6.1M 23.8M 149.5M 143.4M 54B
2 1401/10/20 2 80 41 3,692 3.33
16,770
4.99
17,040
20,687,159 43,570 1.6 1.2 50.3 199.05 -3 110.8B 66M -2.2M 10.7M 55.3M 53.1M 118.8B
3 1401/10/19 0.8 40 48 -25,449 1.44
16,230
2.75
16,440
2,000 26,220 1.5 1.2 0.6 2.08 27 93.8B 57.8M 15.7M 16.1M 41.6M 57.3M -48.9B
4 1401/10/18 0.5 25 54 -27,717 -1.78
16,000
-3.07
15,790
14,482 37,982 1.7 1.5 50.3 2.26 28 100.5B 62.8M 17.3M 17.9M 44.9M 62.2M -129B
5 1401/10/17 0.5 39 75 -10,245 -0.12
16,290
-1.35
16,090
422 30,000 2.3 2.3 50.3 2.77 8 125.5B 77.1M 6.3M 7.6M 69.4M 75.7M -32.8B
6 1401/10/14 0.6 23 36 -3,747 -3.09
16,310
-3.15
16,300
4,489 49,998 0.6 0.5 50.3 0.78 11 35.2B 21.6M 2.3M 2.8M 18.7M 21M -6.8B
7 1401/10/13 0.6 29 50 -5,052 1.39
16,830
-0.90
16,450
8,309 69,469 1.5 1.3 50.3 1.75 6 80.3B 47.7M 3M 5.1M 42.7M 45.7M -13.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.2 % 8 8 6 30 35 63 46 104 1 1 43
سابقه پول داغ نماد خزامیا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خزامیا 1,760 4.95 1.26 85.7M 68.1M 3 7 295.6M 126.7M 118 64 84.3M 71.4M 54B خرید 12:29:29 1401/10/21
2 خزامیا 1,760 4.95 1.26 85.4M 68M 1 6 281.8M 47M 117 64 84.2M 71.4M 54B خرید 12:28:56 1401/10/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده