سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خدیزل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خدیزل : تولید و مونتاژ انواع خودرو و وسایط نقلیه موتوری و دیزلی سبک،نیمه سنگین و سنگین و انواع کامیون ، اتوبوس و کامیونت و تریلر به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
8,260
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.2
درصد خالص خرید حقوقی
-22
ارزش معاملات
45.4B
حجم معاملات
90.9M
خالص خرید حقوقی
-16.1M
خرید حقوقی
11.2M
خرید حقیقی
79.6M
فروش حقیقی
63.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-475.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 19 21 576 0.10
5,005
0.12
5,006
27,900 2,981 0.4 0.4 8.71 0.38 -20 2.8B 5.6M -1.2M 848.9K 4.8M 3.6M 100M
2 1401/07/11 0.8 12 16 -665 -0.91
5,000
-1.53
4,969
1,100 11,943 0.4 0.3 8.71 0.37 25 2.7B 5.4M 1.3M 1.3M 4.1M 5.4M -0
3 1401/07/10 1 33 33 962 -0.45
5,046
0.34
5,086
4,715 5,000 2.1 1.9 8.71 1.63 -8 12.1B 23.9M -1.9M 3.6M 20.3M 18.4M -1.2B
4 1401/07/09 1.4 25 18 8,721 3.20
5,069
2.02
5,011
22,741 25,064 3.1 4.4 8.69 2.21 -53 16.4B 32.4M -17.2M 624.5K 31.8M 14.6M 1.2B
5 1401/07/06 0.6 10 16 -255 0.41
4,912
0.67
4,925
10,000 45,130 0.5 0.5 8.69 0.34 10 2.5B 5M 519.5K 549.5K 4.5M 5M -0
6 1401/07/04 0.7 18 26 251 2.99
4,892
1.66
4,829
4,160 200,000 0.9 0.7 8.69 0.63 -6 4.5B 9.2M -513.4K 95.1K 9.1M 8.6M 8.2M
7 1401/07/02 0.5 10 19 -1,329 -4.54
4,750
-4.96
4,729
1,856,671 38,170 0.9 0.7 8.69 0.63 30 4.4B 9.2M 2.8M 4.2M 5.1M 7.9M -639.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-17.7 % -1 2 -1 -9 -22 -60 -47 -91 -92 1 35
سابقه پول داغ نماد خدیزل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خدیزل 500 0 0.96 20.3M 21.1M 1 0 100M 0 1 0 100M 0 100M خرید 12:35:06 1401/07/12
2 خدیزل 508 0.16 0.96 33.8M 35.1M 2 1 63.7M 127.3M 4 13 132M 262.6M -1.2B فروش 12:04:48 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک