سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ختور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ختور : تولید کننده انواع رادیاتور خودرو های سبک و سنگین (آلومینیومی، آلومینیومی اکسپندی، مسی – برنجی و استیل)، مبدل های حرارتی صنعتی، اویل کولر، مبدل های آلومینیومی فشارقوی، اواپراتور، کندانسور، مجموعه کولر خودرو و شبکه های جایگزین
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-6,059
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
20.8
درصد خالص خرید حقوقی
49
ارزش معاملات
120B
حجم معاملات
259M
خالص خرید حقوقی
12.8M
خرید حقوقی
19.1M
خرید حقیقی
239M
فروش حقیقی
252M
برآیند پول داغ و گروهی
-4.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 18 30 -2,387 -4.51
4,595
-4.41
4,600
33,000 1,904 1.4 1 47.27 2.59 16 14.8B 32.2M 5.2M 5.3M 26.9M 32.1M -3.6B
2 1401/07/11 0.8 15 19 -1,170 -0.02
4,812
-0.79
4,775
8,884 32,444 0.7 0.4 47.27 1.31 15 7.9B 16.3M 2.4M 2.4M 13.9M 16.3M -1B
3 1401/07/10 0.9 14 16 -597 -0.08
4,813
-0.60
4,788
5,000 14,600 0.7 0.3 47.27 1.31 8 7.8B 16.3M 1.2M 1.2M 15.1M 16.3M -439.4M
4 1401/07/09 1 18 19 -211 0.54
4,817
-0.50
4,767
8,688 22,437 1.6 0.6 47.27 2.59 1 15.5B 32.3M 437.4K 1.1M 31.2M 31.6M 19.9M
5 1401/07/06 1.1 23 21 -1,479 4.65
4,791
6.38
4,870
8,177 11,050 1.7 0.7 47.27 2.68 9 16B 33.4M 3.1M 3.7M 29.7M 32.7M -649.9M
6 1401/07/04 0.7 20 30 -2,385 0.93
4,578
0.51
4,559
35,000 46,009 3.9 1.9 47.27 5.16 8 29.4B 64.3M 5.2M 5.3M 59M 64.2M -4.5B
7 1401/07/02 1.1 26 24 2,170 5.71
4,536
6.99
4,591
866,565 0 4.7 2.9 47.27 5.12 -8 28.9B 63.7M -4.8M 60K 63.7M 58.9M 5.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5 % -5 -4 13 14 20 -66 -59 -80 -81 3 80
سابقه پول داغ نماد ختور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ختور 463 -3.89 0.6 17.9M 29.7M 9 1 82.6M 743M 1 16 162.9M 230.4M -3.6B فروش 12:28:52 1401/07/12
2 ختور 460 -4.41 0.59 16.6M 28.3M 2 1 51M 102.1M 1 15 162.9M 198.4M -2.8B فروش 12:17:05 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک