سابقه روزانه و لحظه ای نماد خبهمن

نماد خبهمن شرکت گروه‌بهمن‌ در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه تولید وسایل نقلیه موتوری - 1-اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو. 2-ایجاد شعبه ، اعطا وقبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی وخارجی در راستای فعالیت اصلی. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وتاسیس هرنوع شرکت خرید وفروش سهام سایر شرکت ها وموسسات . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خبهمن گروه‌بهمن‌ بازار اول (تابلوی اصلی) بورس خودرو و ساخت قطعات تولید وسایل نقلیه موتوری 53.9M 134.6B 29.5T 26.86% 36.2B 7.9T 282.2M 238.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خبهمن 4.94%
2,189
7%
2,232
3T 4.9T 9.5T 33.7T 3.1B -686.4M -8B 11.6B -30B 0 52 42.1 -89.36 0 37
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خبهمن 7 7 15 10 13 15 51 18 67 21 73 73 112 1400/03/03 -28 1399/06/01
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خبهمن 1,860 1,815 1,815 1,268 1,268 1,268 2,189 2,189 2,501 2,501 2,501 2,501 18 21 38 97 97 97
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خبهمن SMA5: 2,078 SMA10: 2,005 SMA20: 1,963 SMA50: 2,066 SMA100: 1,845 SMA200: 1,768 EMA5: 2,098 EMA10: 2,042 EMA20: 2,010 EMA50: 1,967 EMA100: 1,907 EMA200: 1,768 67 66 15 108 92 0 207
K: 100
D: 89
Upper: 2,152
Middle: 1,963
Lower: 1,774
Value: 27
Signal: -4
Diverg.: 31
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.2B 188B -321.1M 881M 2.4 8% 6.6M 177M 171M 704M 710M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1 30.4 31.7 4.94
2,189
7
2,232
12.1M 172.2K 2 2 26.86 3.1B 102.4B -220M 467.8M 1.29 -3 -14.3M 81.1M 95.4M 386.6M 372.4M
2 1402/01/08 0.7 17.4 24.2 2.2
2,086
2.45
2,091
20K 88K 0.9 0.9 26.86 -762.6M 44.4B -2.2B 212.8M 0.59 2 3.7M 53.8M 50.2M 159M 162.6M
3 1402/01/07 0.7 16.6 24.2 1.44
2,041
2.78
2,068
60K 569.2K 0.7 0.8 26.86 -3.5B 40.9B 2.1B 200.5M 0.55 9 17.2M 42.4M 25.2M 158.1M 175.4M
سابقه پول داغ نماد خبهمن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خبهمن 223 7 0.93 29.5M 31.7M 1 4 115.3M 28.8M 11 14 76.6M 46.9M -220M خرید 12:26:06 1402/01/09
2 خبهمن 223 7 0.93 29.4M 31.8M 1 4 130.8M 32.7M 11 14 76.8M 46.9M -204.4M خرید 12:24:49 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده