سابقه روزانه و لحظه ای نماد خبنیان

نماد خبنیان شرکت بنیان دیزل در بازار پایه زرد فرابورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری - تولید انواع قطعات خودرو سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خبنیان بنیان دیزل بازار پایه زرد فرابورس خودرو و ساخت قطعات قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری 3.9M 9.9B 8T 12.68% 1.2B 1T 72.6M 21.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خبنیان -0.73%
8,130
2.93%
8,430
3.1T 3.6T 3.7T 5.2T -29.5B -95B -119B -119B -113B 0 29 280.34 0 0 207
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خبنیان -1 -1 -13 -21 -25 -26 16 208 1113 -1 16 208 1113 1400/06/31 -28 1401/10/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خبنیان 8,120 8,120 8,120 7,000 4,610 2,641 10,290 10,830 11,230 11,230 11,230 11,230 27 33 38 60 144 325
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خبنیان SMA5: 8,474 SMA10: 8,825 SMA20: 9,337 SMA50: 10,046 SMA100: 8,338 SMA200: 5,232 EMA5: 8,500 EMA10: 8,784 EMA20: 9,201 EMA50: 9,262 EMA100: 8,182 EMA200: 5,232 21 26 52 175 -1,310 -74 -137
K: 26
D: 9
Upper: 10,570
Middle: 9,337
Lower: 8,105
Value: -426
Signal: -306
Diverg.: -121
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -39B 145B -61.5B 175M 14 87% 47.7M 81.0M 33.4M 94.1M 142M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.5 30.7 58.6 -0.73
8,130
2.93
8,430
2.4M 0 5.7 1.4 12.68 -29.5B 77B -42.5B 94.7M 7.57 38 36.3M 54.7M 18.4M 40M 76.3M
2 1402/01/05 0.3 23.6 68.4 -2.62
8,190
-2.97
8,160
0 37.3M 0.4 0.1 12.7 -1.9B 5.1B -7.5B 6.3M 0.51 37 2.3M 2.3M 0 4M 6.3M
3 1401/12/28 0.6 34.3 59.8 -1.87
8,410
-2.92
8,320
0 14.4M 5.8 1.5 12.55 -7.6B 62.5B -11.4B 74.2M 5.92 12 9M 24M 15M 50.2M 59.2M
سابقه پول داغ نماد خبنیان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خبنیان 843 2.93 0.52 30.7M 58.8M 0 1 0 115.8M 24 40 24.2M 37.2M -42.5B فروش 12:29:35 1402/01/07
2 خبنیان 843 2.93 0.51 30.7M 59.7M 30 7 37.3M 170.4M 24 39 24.2M 37.2M -42.4B فروش 12:18:38 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده