سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حکشتی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حکشتی : خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن. تصدی هر گونه فعالیت مکمل فعالیتهای موضوع بند 1 فوق از قبیل احداث، اداره یا اجاره و استیجاره تأسیسات بندری، سازه های دریایی و تأسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتی ها و شناورها و انواع پایانه های باری و مسافری.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-44,625
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
108
ارزش معاملات
320B
حجم معاملات
125M
خالص خرید حقوقی
17M
خرید حقوقی
39.9M
خرید حقیقی
84.6M
فروش حقیقی
102M
برآیند پول داغ و گروهی
-67B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 17 31 -8,704 -1.16
25,470
-2.29
25,180
39,542 7,309 0.4 0.5 67.64 0.06 36 23.9B 9.4M 3.4M 3.4M 5.9M 9.4M -12.1B
2 1401/11/11 0.6 21 33 -3,182 2.18
25,770
2.10
25,750
1,500 400 0.5 0.5 67.64 0.08 11 29.3B 11.4M 1.2M 1.6M 9.7M 10.9M -4.1B
3 1401/11/10 1.7 40 23 21,415 3.62
25,220
4.97
25,550
3,225,239 202 1 1.2 67.64 0.17 -35 60.7B 24.1M -8.5M 2.6M 21.5M 13M 14.5B
4 1401/11/09 0.8 35 43 -16,955 -4.81
24,340
-4.89
24,320
7,924 10,728 0.9 0.8 67.64 0.16 30 56.9B 23.4M 7M 8.3M 15.1M 22M -30.2B
5 1401/11/08 0.6 23 35 -571 -4.20
25,570
-4.50
25,490
3,726 19,036 0.8 0.7 67.64 0.14 1 52.5B 20.5M 223.4K 4.6M 15.9M 16.1M -8.2B
6 1401/11/05 0.5 23 46 -31,695 -3.16
26,690
-4.28
26,380
75,433 4,619 0.8 0.9 67.64 0.16 51 62.5B 23.4M 11.9M 14.2M 9.2M 21.1M -22.7B
7 1401/11/04 0.8 20 25 -4,934 -0.14
27,560
-0.22
27,540
9,667 14,075 0.4 0.5 67.64 0.08 14 34.1B 12.4M 1.8M 5.1M 7.3M 9.1M -4.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
13.7 % 0 -5 -16 -4 9 29 41 140 -21 4 38
سابقه پول داغ نماد حکشتی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حکشتی 2,509 -2.64 0.54 16.8M 31.1M 9 3 14.3M 115.6M 2 27 18.5M 36.8M -12.1B فروش 12:28:17 1401/11/12
2 حکشتی 2,515 -2.41 0.55 16.8M 30.9M 5 2 17.9M 105.3M 2 26 18.5M 36.4M -11.8B فروش 12:27:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده