سابقه روزانه و لحظه ای نماد حپرتو

نماد حپرتو شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس در بازار دوم فرابورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن - ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه حپرتو چارت تکنیکال حپرتو ریزمعاملات حپرتو پول داغ حپرتو سهامداران عمده حپرتو افزایش سرمایه حپرتو تعدیل قیمت حپرتو نمودار قیمت حپرتو چارت دلاری حپرتو TSETMC حپرتو کدال حپرتو فیلتر کدال حپرتو
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس بازار دوم فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن 1 1.5B 841.5B 12.34% 185.1M 103.8B 21.1M 7.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
حپرتو 5.06%
5,610
5.99%
5,660
579.8B 753.5B 816.8B 1.1T 13.5B 28.8B 38.9B 39.5B 46.1B 0 387 14.5 8.01 483
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حپرتو 1 10 35 19 23 22 8 8 8 38 38 38 38 1403/04/11 -2 1402/07/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حپرتو 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 5,610 5,610 5,610 5,610 5,750 5,750 38 38 38 38 42 42
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حپرتو SMA5: 5,435 SMA10: 5,014 SMA20: 4,791 SMA50: 4,642 SMA100: 4,750 SMA200: 0 EMA5: 5,368 EMA10: 5,161 EMA20: 4,911 EMA50: 4,754 EMA100: 0 EMA200: 0 69 91 28 296 719 -10 143
K: 90
D: 78
Upper: 5,663
Middle: 4,791
Lower: 3,919
Value: 224
Signal: 111
Diverg.: 113
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 19.4B 39.0B 50.4B 70.6M 38.2 -133% -34.9M 542K 35.5M 70.0M 35.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/24 2.1 131.1 63.4 5.06
5,610
5.99
5,660
1.4M 25K 6.5 2 12.34 13.5B 21.7B 11B 38.7M 20.9 -62 -24M 0 24M 38.7M 14.7M
2 1403/04/23 2.6 70.3 27.1 -1.82
5,340
-0.35
5,420
72.2K 38.2K 1.5 0.5 12.34 1.9B 4.9B 5.7B 9.2M 5 -39 -3.6M 0 3.6M 9.2M 5.6M
3 1403/04/20 1.2 62.6 52.9 -1.66
5,439
-5.98
5,200
53.1K 3.8K 4.6 1.7 12.29 4B 12.3B 33.8B 22.7M 12.3 -32 -7.3M 542K 7.8M 22.1M 14.8M
سابقه پول داغ نماد حپرتو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حپرتو 566 5.99 2.31 132.2M 57.2M 1 1 113.2M 72.1M 14 0 93.2M 49M 11B خرید 12:22:32 1403/04/24
2 حپرتو 566 5.99 2.29 129.7M 56.6M 1 0 113.2M 0 13 0 93.1M 49M 10.9B خرید 12:01:02 1403/04/24
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده