سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حفارس : حمل و نقل جاده ای داخلی و بین المللی ایجاد اداره ترمینال ها ـ تعمیرگاهها، ایستگاهها و احداث انبارهای مناسب و انباداری و سرمایه گذاری و مشارکت جهت ساخت پایانه های تجاری و تخلیه و بارگیری و انجام امور مربوط به افزایش نیروی کششی و ترابری. واردات ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز انجام هرگونه عملیات از جمله تأسیس شرکتهای فرعی،
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,409
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.9
درصد خالص خرید حقوقی
25
ارزش معاملات
45.5B
حجم معاملات
37.2M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
6.7M
خرید حقیقی
30.5M
فروش حقیقی
32.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-4.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/02 0.5 15 27 -56 -2.87
11,170
-4.96
10,930
0 2,584,422 0.1 0.1 37.78 0.08 6 851.1M 777.6K 50K 50K 727.6K 777.6K -0
2 1401/06/30 0.8 35 41 -3,841 -4.80
11,500
-4.47
11,540
158,676 4,417 1.1 2 37.95 1.1 32 12.1B 10.5M 3.3M 4.5M 6M 9.3M -3.9B
3 1401/06/29 0.9 34 40 639 -3.75
12,080
-4.94
11,930
0 4,979,398 0.4 0.8 37.95 0.41 -14 4.7B 3.9M -528.8K 780K 3.1M 2.6M -579.7M
4 1401/06/28 1.7 27 16 -133 -0.55
12,550
-0.40
12,570
65,047 422 0.2 0.3 37.95 0.18 6 2.2B 1.7M 106.4K 116.4K 1.6M 1.7M -0
5 1401/06/27 1.8 29 16 -41 -1.25
12,620
-2.19
12,500
171,563 14,883 0.3 0.3 37.55 0.3 1 3.6B 2.9M 32.6K 32.6K 2.9M 2.9M -0
6 1401/06/23 1.1 41 36 1,013 4.75
12,780
4.92
12,800
400 23,926 1.5 1.7 37.55 1.41 -6 17B 13.3M -792.6K 1.1M 12.2M 11.4M 124M
7 1401/06/22 1.4 32 22 11 0.08
12,200
1.56
12,380
21,449 45,806 0.5 0.4 37.55 0.43 0 5B 4.1M -9.3K 20.1K 4M 4M -130.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.9 % 0 -3 -13 -3 17 4 38 173 -14 5 86
سابقه پول داغ نماد حفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حفارس 1,148 -4.97 0.71 35.8M 50.2M 6 2 44.7M 177.5M 2 12 246M 184.6M -3.9B فروش 10:28:48 1401/06/30
2 حفارس 1,148 -4.97 0.71 35.8M 50.2M 6 2 44.7M 177.5M 2 11 246M 185.2M -3.6B فروش 10:28:48 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک