سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حسینا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حسینا : الف- موضوع اصلی انجام کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دوبه کاری، انبارداری و حفاظت کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا براساس مقررات جاری کشور، اداره ترمینالهای کانتینری، احداث پایانه های بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر، ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,539
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
-12
ارزش معاملات
7.5B
حجم معاملات
1.7M
خالص خرید حقوقی
-351.6K
خرید حقوقی
619K
خرید حقیقی
1.1M
فروش حقیقی
767K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 17 20 21 -0.24
42,300
1.42
43,000
2,000 865 0.7 0.6 18.74 0.19 -3 753.7M 178.2K -5K 2.9K 175.3K 170.3K -0
2 1401/07/02 1.2 9 8 -197 -1.97
42,400
-1.97
42,400
479 5,500 0.3 0.4 18.74 0.11 45 433M 102.1K 46.4K 55.2K 46.9K 93.2K -0
3 1401/06/30 1.2 15 12 -107 -1.26
43,250
-0.91
43,400
336 11,821 0.2 0.3 18.74 0.08 34 319.3M 73.8K 24.8K 24.8K 49.1K 73.8K -0
4 1401/06/29 1.5 13 8 51 0.34
43,800
-0.34
43,500
340 3,529 0.6 0.7 18.74 0.2 -6 817.7M 186.8K -11.6K 64.8K 122K 110.4K -0
5 1401/06/28 2.7 25 9 1,176 0.34
43,650
0.34
43,650
1,607 9,426 1.6 2 18.74 0.51 -56 2.1B 478.7K -269.5K 72.8K 405.8K 136.4K -0
6 1401/06/27 4.4 39 9 574 0.35
43,500
0.12
43,400
6,091 41,447 2.2 3.7 18.74 0.65 -22 2.6B 607.9K -132K 383.9K 224K 92K -0
7 1401/06/23 1.8 20 11 20 2.12
43,350
2.00
43,300
15,981 214 0.4 0.7 18.74 0.12 -4 475.7M 109.7K -4.7K 14.6K 95.2K 90.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-20.2 % -2 -3 0 -10 16 -15 -17 -18 -29 1 1
سابقه پول داغ نماد حسینا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حسینا 4,215 0.24 0.84 15.7M 18.7M 7 1 24.9M 181.6M 0 1 0 181.6M -181.6M فروش 12:25:08 1401/06/21
2 حسینا 4,320 -3.79 1.25 21.9M 17.5M 1 1 248.7M 256.4M 0 1 248.7M 256.4M -7.8M فروش 11:42:23 1401/06/19
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک