سابقه روزانه و لحظه ای نماد حرهشا

نماد حرهشا شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام در بازار پایه زرد فرابورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام بازار پایه زرد فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده 146.1K 15M 208.7B 29.07% 4.4M 60.7B 69.2K 84.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
حرهشا 0.22%
139,150
-0.58%
138,050
48B 102.2B 227.1B 502.8B -0 -597.8M -1.7B -2.7B -3.1B 0 -625 -222.64 0 0 759
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حرهشا 1 1 0 8 21 43 71 117 113 43 72 129 135 1400/03/10 0 1401/12/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حرهشا 128,350 108,150 97,000 80,750 80,350 60,750 139,150 139,150 139,150 139,150 139,150 139,150 8 29 43 72 73 129
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حرهشا SMA5: 138,580 SMA10: 138,810 SMA20: 135,518 SMA50: 120,514 SMA100: 109,234 SMA200: 96,351 EMA5: 138,548 EMA10: 137,791 EMA20: 134,169 EMA50: 123,838 EMA100: 112,787 EMA200: 96,351 62 38 22 4,447 11,667 -28 73
K: 72
D: 72
Upper: 143,444
Middle: 135,518
Lower: 127,591
Value: 5027
Signal: 5722
Diverg.: -695
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -746M 3.7B -280.6M 266K 5.9 41% 53.7K 62.2K 8.5K 204K 258K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.4 15 10.6 0.22
139,150
-0.58
138,050
1K 2K 0.3 0.3 29.07 -0 365.5M -0 26K 0.6 0 -0 0 0 26K 26K
2 1402/01/08 0.6 18.4 31.1 1.5
138,850
3
140,900
12K 125 1.4 2 29.07 -752.9M 1.8B -145.9M 132.6K 2.94 41 54.2K 54.2K 0 78.4K 132.6K
3 1402/01/07 0.7 28.6 39.4 -1.37
136,800
-2.67
135,000
504 550 1.2 2 30.07 6.8M 1.5B -134.7M 107.7K 2.39 0 -500 8K 8.5K 99.7K 99.2K
سابقه پول داغ نماد حرهشا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حرهشا 14,090 3 0.61 19.4M 31.6M 3 1 17.1M 127.8M 1 2 105.7M 125.8M -145.9M فروش 10:42:07 1402/01/08
2 حرهشا 14,090 3 0.61 19.5M 31.9M 1 1 1.4M 123.8M 1 1 105.7M 123.8M -18.1M فروش 10:35:08 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده