سابقه روزانه و لحظه ای نماد حرهشا

نماد حرهشا شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام در بازار پایه زرد فرابورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام بازار پایه زرد فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده 68.9K 15M 416B 23.91% 3.6M 99.5B 45.9K 20.3K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
حرهشا -0.66%
277,350
-2.99%
270,850
64.5B 105.6B 115.3B 764.3B -88.9M -3.3B -3.4B -3.5B -7.2B 0 -139 -1995.32 0 0 680
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حرهشا -2 -4 -5 -6 3 11 100 240 148 11 100 243 360 1400/12/04 -11 1402/06/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حرهشا 274,550 270,050 250,800 138,800 98,000 80,750 295,500 313,350 313,350 313,350 313,350 313,350 8 16 25 126 220 288
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حرهشا SMA5: 279,810 SMA10: 282,510 SMA20: 284,118 SMA50: 281,812 SMA100: 238,357 SMA200: 176,030 EMA5: 278,460 EMA10: 281,362 EMA20: 283,705 EMA50: 272,476 EMA100: 242,205 EMA200: 176,030 43 66 33 8,900 -7,850 -100 -205
K: 0
D: 11
Upper: 295,800
Middle: 284,118
Lower: 272,435
Value: -1101
Signal: 800
Diverg.: -1901
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.7B 3.5B -151M 126K 3.5 105% 62.1K 62.1K 64.3K 126K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.6 21.3 35.7 -0.66
277,350
-2.99
270,850
0 16.8K 0.8 0.2 23.91 -88.9M 428.2M -0 15.8K 0.44 20 3.2K 3.2K 0 12.6K 15.8K
2 1402/07/10 1.4 43.7 31.6 1.69
279,200
2.99
282,750
515 0 1.9 0.6 23.91 -55.8M 1.1B -0 39.1K 1.07 5 2K 2K 0 37.1K 39.1K
3 1402/07/09 0.3 17.4 56 -2.97
274,550
-2.99
274,500
0 13.3K 3.3 1.5 24.29 -1.6B 2B -151M 71.4K 1.94 80 56.9K 56.9K 0 14.6K 71.4K
سابقه پول داغ نماد حرهشا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حرهشا 27,450 -2.99 0.32 18.6M 58M 1 1 43.9M 151M 0 1 0 151M -151M فروش 10:30:03 1402/07/09
2 حرهشا 28,155 -3 0.14 13.6M 96M 0 1 0 281.6M 0 1 0 281.6M -281.6M فروش 09:54:31 1402/07/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده