سابقه روزانه و لحظه ای نماد حخزر

نماد حخزر شرکت کشتیرانی دریای خزر در بازار دوم فرابورس گروه حمل و نقل آبی و زیر گروه حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی - موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه مختصراٌ ، انجام کلیه عملیات بازرگانی و دریایی و ارائه خدمات مرتبط . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حخزر کشتیرانی دریای خزر بازار دوم فرابورس حمل و نقل آبی حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی 456.6K 1.1B 3.5T 12.12% 130.9M 426.7B 1.6M 1.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
حخزر 0.77%
32,600
2.63%
33,200
256B 571.8B 1.1T 4.7T -209M -7.2B -6.1B -20.8B 34.2B 0 2497 13.06 8.52 0 284
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حخزر 0 0 8 9 24 50 91 149 28 50 107 149 178 1400/11/25 -10 1399/05/14
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حخزر 27,500 24,800 21,800 15,740 15,740 13,080 32,850 32,850 32,850 32,850 32,850 32,850 19 32 51 109 109 151
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حخزر SMA5: 31,830 SMA10: 31,025 SMA20: 29,985 SMA50: 28,479 SMA100: 23,846 SMA200: 20,830 EMA5: 31,907 EMA10: 31,300 EMA20: 30,222 EMA50: 27,895 EMA100: 25,246 EMA200: 20,830 67 53 20 1,735 3,087 -10 136
K: 90
D: 73
Upper: 33,372
Middle: 29,985
Lower: 26,598
Value: 1222
Signal: 1012
Diverg.: 209
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -388.4M 13.7B 1.5B 4.3M 3.3 12% 119.5K 471K 352K 3.8M 3.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.1 25.1 23.3 0.77
32,600
2.63
33,200
1.5K 1.5K 0.5 0.5 12.12 -209M 3.1B -0 1M 0.73 7 64.1K 172K 107.9K 779.4K 843.5K
2 1402/01/08 1.1 38.7 34.7 1.41
32,350
0
31,900
5.3K 40K 0.6 0.6 12.12 -188.9M 4.1B -351.4M 1.3M 0.97 5 58.4K 135K 76.6K 1.1M 1.2M
3 1402/01/07 0.9 53.9 59.3 3.4
31,900
0.65
31,050
50K 95K 1 0.9 12.12 9.5M 6.5B 1.9B 2M 1.56 0 -3K 164.4K 167.4K 1.9M 1.9M
سابقه پول داغ نماد حخزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حخزر 3,200 0.31 1.12 38.8M 34.7M 2 1 90.3M 276.7M 2 3 131.4M 153.5M -351.4M فروش 12:28:38 1402/01/08
2 حخزر 3,195 0.16 0.72 42.9M 60M 7 2 29.1M 110.4M 2 2 131.4M 112.5M -74.8M فروش 10:02:06 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده