سابقه روزانه و لحظه ای نماد حتوکا

نماد حتوکا شرکت حمل‌ونقل‌توکا در بازار دوم بورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه حمل و نقل بار زمینی - حمل ونقل سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حتوکا حمل‌ونقل‌توکا بازار دوم بورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل و نقل بار زمینی 4.8M 3.5B 1.3T 37.93% 1.3B 500.3B 3.3M 5.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
حتوکا 3.5%
3,726
5%
3,780
58.1B 309.8B 721.8B 2.5T 726.6M 4.2B 2.7B -0.9B -2.1B 0 195 19.11 8.82 0 404
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حتوکا 13 13 27 30 31 52 77 112 -1 58 85 123 203 1400/09/28 -33 1399/10/21
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حتوکا 2,870 2,549 2,362 2,012 1,913 1,671 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 30 46 58 85 95 123
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حتوکا SMA5: 3,553 SMA10: 3,314 SMA20: 3,014 SMA50: 2,813 SMA100: 2,550 SMA200: 2,340 EMA5: 3,566 EMA10: 3,362 EMA20: 3,157 EMA50: 2,873 EMA100: 2,649 EMA200: 2,340 74 68 28 148 591 0 163
K: 100
D: 100
Upper: 3,739
Middle: 3,014
Lower: 2,289
Value: 222
Signal: 139
Diverg.: 83
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2.4B 3.3B 778.3M 9.0M 0.7 -221% -6.6M 200K 6.8M 8.8M 2.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 11 105.3 9.6 3.5
3,726
5
3,780
64M 0 0.6 0.9 37.93 726.6M 1.3B -0 3.3M 0.25 -58 -2M 0 2M 3.3M 1.4M
2 1402/01/08 49.7 108.9 2.2 3.12
3,600
4.98
3,665
41.7M 0 0.5 0.8 37.83 0.9B 1.1B 439.8M 3M 0.22 -86 -2.6M 0 2.6M 3M 418.6K
3 1402/01/07 36.3 100 2.8 2.86
3,491
4.98
3,563
30.1M 0 0.5 0.8 37.74 730.6M 1B 338.5M 2.7M 0.2 -77 -2.1M 200K 2.3M 2.5M 432.6K
سابقه پول داغ نماد حتوکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حتوکا 367 4.98 79.82 99.7M 1.2M 3 0 146.6M 0 1 0 146.6M 0 439.8M خرید 09:16:37 1402/01/08
2 حتوکا 356 4.98 19.51 90.4M 4.6M 3 0 112.8M 0 1 0 112.8M 0 338.5M خرید 09:06:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده