سابقه روزانه و لحظه ای نماد حبندر

نماد حبندر شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر در بازار پایه زرد فرابورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه خدمات حمل و نقل دریایی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر بازار پایه زرد فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات خدمات حمل و نقل دریایی 1 750M 1.2T 29.49% 221.2M 353.2B 2.2M 2.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
حبندر -0.81%
15,840
-1.19%
15,780
179.5B 382.4B 771.6B 2.6T -12.4M -127.6M -286.5M -330M 8.4B 0 209 76.41 0 0 610
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حبندر -1 -1 -6 -19 0 13 7 -32 160 21 22 22 183 1400/04/05 -38 1401/03/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حبندر 15,660 14,860 13,050 13,010 13,010 13,010 20,100 20,100 20,100 20,100 22,500 25,434 28 35 54 54 73 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حبندر SMA5: 15,910 SMA10: 16,202 SMA20: 16,780 SMA50: 16,115 SMA100: 15,346 SMA200: 17,301 EMA5: 15,986 EMA10: 16,236 EMA20: 16,406 EMA50: 16,233 EMA100: 16,275 EMA200: 17,301 46 34 28 577 -942 -85 -80
K: 15
D: 26
Upper: 18,907
Middle: 16,780
Lower: 14,652
Value: -192
Signal: -21
Diverg.: -172
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -53.5M 9.3B -268.1M 5.8M 2.6 2% 33.9K 88.0K 54.1K 5.7M 5.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 1.3 14.5 11.3 -0.81
15,840
-1.19
15,780
14.9K 66.3K 0.2 0.2 0 -12.4M 846.2M -0 534.4K 0.24 1 7.8K 20K 12.2K 506.6K 514.4K
2 1402/03/13 0.9 24.1 26.1 -2.08
15,970
-2.08
15,970
5K 6K 0.9 1.2 29.49 -66.8M 3.7B -268.1M 2.3M 1.04 2 41.8K 61.5K 19.7K 2.2M 2.3M
3 1402/03/10 1.8 42.4 23.7 1.62
16,310
0.81
16,180
4.2K 148 1 1.2 29.49 25.6M 4.8B -0 2.9M 1.33 -1 -15.7K 6.5K 22.2K 2.9M 2.9M
سابقه پول داغ نماد حبندر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حبندر 1,609 -1.35 0.92 24.2M 26.4M 2 1 62.1M 124.1M 0 3 20.4M 27.3M -268.1M فروش 12:28:23 1402/03/13
2 حبندر 1,583 -2.94 0.74 19.6M 26.5M 7 1 14.1M 114.7M 0 2 20.4M 26.2M -143.9M فروش 11:03:32 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده