سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حبندر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حبندر : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
522
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11.4
درصد خالص خرید حقوقی
-9
ارزش معاملات
40.9B
حجم معاملات
26.8M
خالص خرید حقوقی
-350.5K
خرید حقوقی
2.4M
خرید حقیقی
24.5M
فروش حقیقی
24.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-536.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.8 25 14 -655 -2.31
15,630
-3.00
15,520
5,632 1,300 0.9 0.9 27.11 0 12 5.6B 3.6M 419.2K 485.7K 3.1M 3.5M -4.5M
2 1401/11/11 1.8 36 20 390 2.83
16,000
2.96
16,020
73,593 1,019 1.1 1.3 0 2.34 -5 7.6B 4.8M -243.5K 340K 4.4M 4.2M -420.8M
3 1401/11/08 1.8 31 17 423 2.91
15,560
2.98
15,570
532,867 343 1.2 1.5 27.11 2.44 -5 7.7B 5M -272K 400K 4.6M 4.3M 317.7M
4 1401/11/05 1.5 22 15 -177 2.79
15,120
2.99
15,150
1,257,497 343 1.1 1.3 27.11 2.35 2 7.2B 4.8M 117.2K 1M 3.8M 3.9M 182.7M
5 1401/11/04 0.7 12 18 408 2.80
14,710
2.94
14,730
26,866 500 0.7 0.8 27.11 1.38 -10 4.1B 2.8M -277K 31.9K 2.8M 2.5M -611.3M
6 1401/11/03 0.5 8 16 260 -1.11
14,310
-1.73
14,220
10,000 3,658 0.7 0.8 27.11 1.44 -6 4.2B 2.9M -182K 20K 2.9M 2.7M -0
7 1401/11/02 0.5 8 15 -127 -2.23
14,470
-2.77
14,390
6,210 40,697 0.7 0.8 27.11 1.47 3 4.3B 3M 87.6K 100K 2.9M 3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.3 % 0 3 3 0 13 2 -36 42 -64 4 38
سابقه پول داغ نماد حبندر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حبندر 1,590 -0.63 1.74 22.5M 13M 1 12 157.6M 11.8M 1 1 157.6M 162.1M -4.5M خرید 10:49:01 1401/11/12
2 حبندر 1,553 -2.94 1.28 22M 17.1M 1 1 18.5M 162.1M 0 1 0 162.1M -162.1M فروش 09:11:16 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده