سابقه روزانه و لحظه ای نماد حآفرین

نماد حآفرین شرکت ریل پرداز نو آفرین در بازار دوم فرابورس گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و زیر گروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن - حمل و نقل مسافری و گردشگری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه حآفرین چارت تکنیکال حآفرین ریزمعاملات حآفرین پول داغ حآفرین سهامداران عمده حآفرین افزایش سرمایه حآفرین تعدیل قیمت حآفرین نمودار قیمت حآفرین چارت دلاری حآفرین TSETMC حآفرین کدال حآفرین فیلتر کدال حآفرین
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
حآفرین ریل پرداز نو آفرین بازار دوم فرابورس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن 1 9.5B 1.1T 46.93% 4.5B 534.6B 24.7M 24.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
حآفرین 0.25%
1,199
0%
1,196
147.3B 253.2B 629.3B 3.1T 596.2M 1.4B 1.4B 1.3B 7.1B 0 98 12.23 6.81 224
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
حآفرین 1 -1 -5 -12 -32 -39 -42 -57 -50 1 1 1 1 1403/03/30 -71 1400/08/23
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
حآفرین 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,370 1,806 2,031 2,127 2,499 2,958 16 53 72 80 111 150
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
حآفرین SMA5: 1,200 SMA10: 1,231 SMA20: 1,283 SMA50: 1,528 SMA100: 1,723 SMA200: 1,931 EMA5: 1,208 EMA10: 1,232 EMA20: 1,305 EMA50: 1,478 EMA100: 1,660 EMA200: 1,931 17 41 59 40 -220 -84 -105
K: 16
D: 14
Upper: 1,406
Middle: 1,283
Lower: 1,160
Value: -91
Signal: -97
Diverg.: 6
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.6B 8.1B 0.9B 68.0M 1.5 -61% -13.4M 4.6M 18.0M 63.4M 50.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/03 1.3 15 11.3 0.25
1,199
0
1,196
232.9K 166.9K 0.5 0.6 46.93 596.2M 1.7B -0 13.9M 0.31 -36 -5M 45.7K 5M 13.9M 8.9M
2 1403/04/02 1.5 26.5 17.7 1.01
1,196
1.94
1,207
1.7M 200K 0.8 1 46.93 -46.9M 2.5B -0.9B 21.3M 0.48 2 392.5K 416K 23.6K 20.9M 21.3M
3 1403/03/30 0.7 15.8 21.4 -0.42
1,184
0.08
1,190
168K 190K 1.3 1.9 46.93 1B 3.9B 1.8B 32.7M 0.73 -27 -8.8M 4.1M 13M 28.6M 19.8M
سابقه پول داغ نماد حآفرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حآفرین 121 1.94 1.66 23M 13.9M 72 123 23M 13.9M 1 2 24.6M 14.4M -0.9B فروش گروهی 12:03:03 1403/04/02
2 حآفرین 121 1.94 1.4 18.1M 12.9M 1 15 139.5M 9.3M 1 1 139.5M 15.3M -872.1M خرید 11:40:00 1403/04/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده