سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حآسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حآسا : تولید و خرید و فروش و اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لکوموتیو، سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی، ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه آهن ، مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بخصوص در ارتباط با موضوع شرکت.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-146
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.8
درصد خالص خرید حقوقی
-5
ارزش معاملات
11.2B
حجم معاملات
10.2M
خالص خرید حقوقی
156.1K
خرید حقوقی
601K
خرید حقیقی
9.6M
فروش حقیقی
9.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-464.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 9 7 0 1.30
10,910
-0.37
10,730
1,500 3,604 0.5 0.3 16.38 0.38 0 542.7M 497.2K 139 139 497.1K 497.2K -0
2 1401/07/02 1 20 21 -614 -6.75
10,770
-6.93
10,750
0 36,914 3.4 2.5 16.45 2.48 17 3.5B 3.3M 570K 570K 2.7M 3.3M -643.9M
3 1401/06/30 1.2 12 11 267 4.90
11,550
2.09
11,240
19,630 10,000 3.7 3.3 16.42 2.39 -7 3.6B 3.1M -230.8K 0 3.1M 2.9M 179.1M
4 1401/06/29 2.9 22 8 182 6.17
11,010
6.94
11,090
1,085,479 1,450 1.4 1.4 16.4 0.94 -13 1.4B 1.2M -165.2K 30.8K 1.2M 1M -0
5 1401/06/28 1 11 11 0 -0.38
10,370
0.29
10,440
5,409 6,228 0.7 0.8 16.4 0.49 0 672.8M 648.9K -0 0 648.9K 648.9K -0
6 1401/06/27 0.9 7 7 0 -2.98
10,410
-4.85
10,210
8,100 500 0.7 0.8 16.4 0.51 0 698.9M 671.2K -0 0 671.2K 671.2K -0
7 1401/06/23 0.7 6 9 19 1.71
10,730
0.95
10,650
5,500 886 0.8 0.9 16.4 0.58 -2 822.7M 766.7K -18K 0 766.7K 748.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.5 % -6 5 5 -7 7 -9 -7 -51 -55 1 96
سابقه پول داغ نماد حآسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حآسا 1,075 -6.93 0.75 18.2M 24.3M 3 1 86.9M 260.7M 0 3 0 214.6M -643.9M فروش 11:55:33 1401/07/02
2 حآسا 1,075 -6.93 0.75 18.2M 24.3M 3 1 86.9M 260.7M 0 2 0 191.6M -383.2M فروش 11:55:33 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک