سابقه روزانه و لحظه ای نماد جوین

نماد جوین شرکت کشت و صنعت جوین در بازار پایه زرد فرابورس گروه زراعت و خدمات وابسته و زیر گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
جوین کشت و صنعت جوین بازار پایه زرد فرابورس زراعت و خدمات وابسته کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته 1 7.5B 4.4T 51.36% 3.8B 2.3T 7.2M 9.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
جوین 2.97%
5,900
2.97%
5,900
204.8B 461.3B 1.1T 4.6T -359.9M -393M 438.1M 505.2M 23.6B 0 979 6.03 0 0 293
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
جوین 5 5 7 12 10 13 27 47 21 15 46 58 204 1400/09/29 -4 1401/10/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
جوین 5,260 5,180 5,120 4,046 3,954 3,738 5,900 5,900 6,150 6,150 6,150 6,150 12 14 20 52 56 65
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
جوین SMA5: 5,688 SMA10: 5,604 SMA20: 5,471 SMA50: 5,513 SMA100: 5,090 SMA200: 4,904 EMA5: 5,724 EMA10: 5,629 EMA20: 5,535 EMA50: 5,382 EMA100: 5,216 EMA200: 4,904 69 65 13 185 240 0 196
K: 100
D: 91
Upper: 5,829
Middle: 5,471
Lower: 5,113
Value: 101
Signal: 62
Diverg.: 39
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -393M 15.4B -59.8M 26.9M 0.7 9% 669K 869K 200K 26.1M 26.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.6 59.1 36.4 2.97
5,900
2.97
5,900
10.6M 0 0.6 0.8 51.36 -359.9M 3.9B -366.8M 6.6M 0.17 9 610K 810K 200K 5.8M 6.4M
2 1402/01/08 1.4 41.1 30 2.5
5,730
2.86
5,750
4.9M 0 0.8 0.9 51.36 -5.2M 4.8B 106.9M 8.3M 0.22 0 9K 9K 0 8.3M 8.3M
3 1402/01/07 1.2 37.1 31.2 1.45
5,590
2.9
5,670
725.6K 0 1.1 1.5 51.36 -28M 6.7B 200.1M 12M 0.31 0 50K 50K 0 12M 12M
سابقه پول داغ نماد جوین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 جوین 590 2.97 1.14 47.8M 42.1M 4 1 59M 236M 1 3 105.2M 157.3M -366.8M فروش 09:37:19 1402/01/09
2 جوین 590 2.97 1.21 46.9M 38.8M 5 1 70.8M 354M 1 3 105.2M 196.7M -484.8M فروش 09:37:06 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده