سابقه روزانه و لحظه ای معاملات جم پیلن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد جم پیلن : شرکت پلی پروپیلن جم(JPPC) تولیدکننده 300،000 تن در سال انواع گریدهای پلی پروپیلن با نام تجاری”JAMPILEN” و با بالاترین کیفیت با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد Spheripol می باشد. شرکت پلی پروپیلن جم قادر به تولید بیش از120 نوع گرید با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,382
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
136
ارزش معاملات
19.2B
حجم معاملات
1.7M
خالص خرید حقوقی
472.7K
خرید حقوقی
1.0M
خرید حقیقی
687K
فروش حقیقی
1.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 7 13 -629 -0.32
111,840
-0.20
111,970
3,689 1,000 0.4 0.5 8.93 0.08 40 1.6B 141.4K 56.2K 56.2K 85.2K 141.4K -0
2 1401/07/02 0.2 5 30 -2,632 -2.65
112,200
-4.91
109,600
9,037 333 1.2 2 8.94 0.24 54 4.8B 436.6K 234.6K 286.9K 149.7K 384.3K -1.3B
3 1401/06/30 0.4 6 15 -102 -0.79
115,260
-3.34
112,300
80 4,778 0.6 1 8.94 0.12 4 2.3B 208.2K 8.9K 96.8K 111.4K 120.3K -112.2M
4 1401/06/29 0.7 11 16 178 -0.34
116,180
-2.21
114,000
10,179 119 0.5 0.8 8.94 0.1 -9 2B 171.2K -15.4K 42K 129.2K 113.9K 544.9M
5 1401/06/28 0.4 10 25 -1,914 -0.36
116,580
-0.85
116,000
29 200 1.6 4.6 8.94 0.3 30 6.3B 539K 164.1K 459.1K 79.9K 244K -361.6M
6 1401/06/27 0.9 8 10 -273 -0.43
117,000
-1.56
115,680
418 429 0.5 1.4 8.94 0.09 15 1.8B 155.9K 23.3K 66.9K 89K 112.3K -1.2B
7 1401/06/23 1.4 8 6 -12 -0.08
117,510
-0.93
116,510
2,071 400 0.1 0.3 8.94 0.02 2 499.9M 43.1K 1K 1K 42.2K 43.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.9 % -3 -4 -5 -4 -12 -21 -15 1 -36 1 2
سابقه پول داغ نماد جم پیلن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 جم پیلن 10,950 -5 0.19 5.1M 27M 0 2 0 246.4M 0 3 0 314.8M -1.3B فروش 12:13:49 1401/07/02
2 جم پیلن 10,950 -5 0.22 5.2M 23.2M 0 1 0 219M 0 2 0 383.3M -766.5M فروش 12:12:21 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک