سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثپردیس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثپردیس : موضوع اصلی : فعالیت در زمینه پروژهای عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن موضوع فرعی : الف: مطالعه طراحی و ارائه خدمات مشاوره ای،پژوهشی،فنی و مهندسی در بخش عمران و شهرسازی اعم از مسکونی و ساختمان های اداری،تجاری،فرهنگی،ورزشی،خدماتی،راه و آب و تاسیسات،تونل،بندر و هرگونه ابنیه شامل زیر ساخت ها و رو بنائی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,613
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.9
درصد خالص خرید حقوقی
115
ارزش معاملات
6.6B
حجم معاملات
17.6M
خالص خرید حقوقی
4.3M
خرید حقوقی
4.3M
خرید حقیقی
13.3M
فروش حقیقی
17.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 8 8 -10 -0.42
3,589
-0.67
3,580
12,600 167,980 0.3 0.4 22.56 0.21 3 337.6M 1M 26.5K 26.5K 0.9M 1M -0
2 1401/07/11 1 6 6 -46 -0.19
3,604
-0.39
3,597
59,500 10,000 0.2 0.2 22.56 0.15 18 249M 696.9K 126.5K 126.5K 570.4K 696.9K -0
3 1401/07/10 0.9 6 6 -97 -0.77
3,611
-0.25
3,630
5,000 2,780 0.3 0.3 22.56 0.23 26 367.1M 1M 270K 270K 768.6K 1M -0
4 1401/07/09 0.3 13 37 -824 -6.26
3,639
-6.98
3,611
0 120,794 1.6 2.1 22.56 1.33 38 2.2B 6M 2.3M 2.3M 3.8M 6M -289.3M
5 1401/07/06 1.5 16 10 -9 0.94
3,882
2.96
3,960
1,388 4,000 0.5 0.5 22.56 0.42 1 748.7M 1.9M 23K 23K 1.9M 1.9M -0
6 1401/07/04 1.6 7 5 -6 0.42
3,846
2.17
3,913
2,200 3,926 0.2 0.2 22.56 0.21 2 370.1M 1M 16K 16K 0.9M 1M -0
7 1401/07/02 0.6 16 27 -622 -6.70
3,830
-6.99
3,818
1,310 4,000 1.6 1.9 22.61 1.33 27 2.3B 6M 1.6M 1.6M 4.4M 6M -889.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.7 % -1 -8 -13 -16 -8 -15 4 -46 -50 2 85
سابقه پول داغ نماد ثپردیس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثپردیس 361 -6.98 0.36 12.9M 35.7M 0 1 0 289.3M 0 1 0 289.3M -289.3M فروش 12:35:20 1401/07/09
2 ثپردیس 382 -6.94 0.41 12.7M 31.4M 2 1 2.7M 118.2M 0 5 0 178M -889.8M فروش 10:33:10 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک