سابقه روزانه و لحظه ای نماد ثنظام

نماد ثنظام شرکت س. ساختمانی نظام مهندسی ایران در بازار پایه زرد فرابورس گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات و زیر گروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده - توسعه و عمران بخش های مسکن، ساخاتمان، عمران شهری و روستایی در سطوح ملی، منطقه ای ناحیه ای و محلی ، گردشگری و صنایع وابسته به آن سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران بازار پایه زرد فرابورس انبوه سازی، املاک و مستغلات املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده 322.1K 74.5M 461.3B 68.3% 50.9M 315.1B 25.1K 389.7K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ثنظام -0.08%
61,900
-2.99%
60,100
7.6B 21.7B 485.6B 1.4T -0 -167.8M -508.7M -3.6B -5.3B 0 -375 -165.07 0 0 613
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ثنظام 0 0 -2 -2 11 44 155 317 30 44 158 344 530 1400/11/24 -3 1401/12/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ثنظام 61,900 54,450 42,950 23,950 16,290 13,930 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 4 18 49 168 293 360
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ثنظام SMA5: 60,530 SMA10: 61,140 SMA20: 61,693 SMA50: 54,435 SMA100: 41,844 SMA200: 30,608 EMA5: 60,538 EMA10: 60,959 EMA20: 60,180 EMA50: 54,025 EMA100: 45,277 EMA200: 30,608 61 78 31 1,302 2,021 -70 -122
K: 30
D: 33
Upper: 63,709
Middle: 61,693
Lower: 59,676
Value: 1646
Signal: 2476
Diverg.: -830
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -55.8M 218M -0 36.2K 0.1 36% 9K 9.0K 27.2K 36.2K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.1 7.7 68.9 -0.08
61,900
-2.99
60,100
0 1.3M 0 0.4 68.3 -0 68.9M -0 11.5K 0.02 0 -0 0 0 11.5K 11.5K
2 1402/01/06 0 0 0 0
61,950
-2.74
60,250
0 238.2K 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0
3 1402/01/05 0.1 15.8 148.8 -0.24
61,950
-2.98
60,250
0 1.1M 0.1 0.6 68.3 -55.8M 148.8M -0 24.7K 0.05 36 9K 9K 0 15.7K 24.7K
سابقه پول داغ نماد ثنظام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثنظام 6,260 -0.56 0.35 28.5M 80.5M 3 1 43.8M 131.5M 0 4 126.5M 216.8M -3.6B فروش 12:15:05 1401/12/16
2 ثنظام 6,260 -0.56 0.35 28.4M 80.4M 3 1 41.7M 125.2M 0 3 126.5M 222.1M -3.4B فروش 12:14:44 1401/12/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده