سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثعمرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثعمرا : خرید، اجاره و صلح در خصوص املاک و مستغلات، اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی، احداث مجتمعهای گردشگری و کشت وصنعت در داخل و خارج از کشور، ارتقای کیفی املاک از طریق بهینه و بازسازی ، طراحی، اجرا و مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمعهای تجاری، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
44,498
قیمت پایانی
29
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
46.4
درصد خالص خرید حقوقی
-156
ارزش معاملات
221B
حجم معاملات
189M
خالص خرید حقوقی
-38.4M
خرید حقوقی
11.6M
خرید حقیقی
177M
فروش حقیقی
139M
برآیند پول داغ و گروهی
55.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.5 39 26 8,716 6.44
13,220
6.92
13,280
6,935,296 0 1 0.5 31.89 3.47 -46 19B 14.4M -6.6M 238.5K 14.2M 7.6M 10.3B
2 1401/11/11 1.3 65 52 -1,582 6.06
12,420
6.92
12,520
1,972,513 0 1.7 0.8 31.91 5.6 5 28.9B 23.2M 1.3M 2.1M 21.2M 22.4M -0.9B
3 1401/11/10 1 26 28 1,145 0.77
11,710
0.00
11,620
16,989 8,782 1.1 0.4 31.91 3.3 -7 16B 13.7M -1M 19K 13.6M 12.7M 464.6M
4 1401/11/09 0.9 42 47 -1,246 -2.68
11,620
-4.77
11,370
66,085 62,582 3.2 1.3 31.89 9.21 3 43B 37M 1.1M 2.5M 34.5M 35.5M -4.7B
5 1401/11/08 1.3 62 48 9,125 6.23
11,940
6.94
12,020
17,840,365 0 5 2.2 30.9 11.5 -17 55.2B 46.2M -7.6M 1.6M 44.6M 36.9M 12.1B
6 1401/11/05 5.6 135 24 21,515 6.04
11,240
6.98
11,340
22,110,956 0 3.4 1.5 30.9 6.78 -70 30.6B 27.2M -19.1M 462.4K 26.8M 7.6M 13.2B
7 1401/11/01 1 45 44 6,825 6.43
10,600
6.93
10,650
2,240,766 0 4 2.1 30.9 6.55 -24 28.8B 27.2M -6.4M 4.6M 22.5M 16.1M 25.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-20.4 % 11 18 33 98 114 158 130 152 4 1 80
سابقه پول داغ نماد ثعمرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثعمرا 1,328 6.92 1.49 37.7M 25.3M 118 5 38.8M 38M 8 6 42.2M 144.1M 10.3B خرید گروهی 12:12:32 1401/11/12
2 ثعمرا 1,328 6.92 1.49 37.7M 25.3M 118 5 38.8M 38M 7 6 44.4M 144.1M 5.7B خرید گروهی 12:12:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده