سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثعمرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثعمرا : خرید، اجاره و صلح در خصوص املاک و مستغلات، اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی، احداث مجتمعهای گردشگری و کشت وصنعت در داخل و خارج از کشور، ارتقای کیفی املاک از طریق بهینه و بازسازی ، طراحی، اجرا و مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمعهای تجاری، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-564
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
32
ارزش معاملات
6.8B
حجم معاملات
12.6M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
11.5M
فروش حقیقی
12.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-751.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 11 13 0 0.95
5,320
1.33
5,340
73,000 79,724 0.6 0.6 31.18 0.31 0 685.1M 1.3M -0 0 1.3M 1.3M -0
2 1401/07/02 1.5 9 6 -6 -0.38
5,270
-0.95
5,240
330 38,505 0.2 0.2 31.18 0.1 3 202.5M 393.5K 11.2K 43K 350.5K 361.7K -0
3 1401/06/30 1 11 12 -22 -1.12
5,290
-0.93
5,300
200,000 27,300 0.6 0.5 31.18 0.32 3 668.3M 1.3M 42.4K 42.4K 1.2M 1.3M -0
4 1401/06/29 0.8 9 11 -54 -0.56
5,350
-3.35
5,200
1,000 16,000 0.7 0.6 31.19 0.38 7 804.8M 1.5M 101.1K 101.1K 1.4M 1.5M -0
5 1401/06/28 0.4 16 37 -448 -5.11
5,380
-6.88
5,280
9,417 1,300 2.7 2.4 30.97 1.38 15 3B 5.5M 832.5K 832.5K 4.7M 5.5M -751.1M
6 1401/06/27 0.7 7 10 -28 -1.90
5,670
-4.33
5,530
7,500 3,529 0.7 0.7 30.95 0.35 3 790.6M 1.4M 48.8K 48.8K 1.4M 1.4M -0
7 1401/06/23 0.9 9 11 -6 -0.34
5,780
-1.55
5,710
7,341 10,000 0.6 0.6 30.95 0.3 1 690.1M 1.2M 10K 10K 1.2M 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.3 % 1 -1 -7 -15 -15 -25 1 -46 -49 1 80
سابقه پول داغ نماد ثعمرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثعمرا 528 -6.88 0.46 14.4M 31.3M 13 1 9.1M 294M 0 3 0 250.4M -751.1M فروش 12:37:05 1401/06/28
2 ثعمرا 528 -6.88 0.54 14.9M 27.4M 15 1 13.7M 346.5M 0 2 0 228.5M -457.1M فروش 12:36:39 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک