سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثبات

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثبات : - موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-42,843
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
41.7
درصد خالص خرید حقوقی
-4
ارزش معاملات
557B
حجم معاملات
448M
خالص خرید حقوقی
34.4M
خرید حقوقی
361M
خرید حقیقی
87.7M
فروش حقیقی
122M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.1 66 618 -42,034 0.11
12,469
0.12
12,470
150,755,578 19,938,880 2 1.7 26.74 8.51 36 118.2B 94.8M 33.7M 85M 9.9M 43.6M -0
2 1401/07/02 0.8 63 75 1,984 0.17
12,455
0.17
12,455
150,228,984 14,441,015 1.6 1.3 27.87 6.44 -2 90.7B 72.8M -1.6M 65M 7.8M 6.2M -0
3 1401/06/30 1.1 103 96 7,436 0.06
12,434
0.06
12,434
140,000,000 10,596,073 1.8 1.4 28.3 6.84 -8 95.5B 76.8M -6M 66M 10.8M 4.8M -0
4 1401/06/29 1.4 163 116 7,293 0.06
12,427
0.06
12,427
141,338,252 7,911,342 0.4 0.3 28.06 1.53 -37 19.8B 15.9M -5.9M 4M 11.9M 6.1M -0
5 1401/06/28 4.2 328 78 24,187 0.06
12,419
0.06
12,419
141,931,896 15,000,000 1.6 1.5 26.03 6.43 -29 82.1B 66.1M -19.5M 41.8M 24.3M 4.8M -0
6 1401/06/27 1.1 155 140 12,536 0.11
12,412
0.12
12,413
140,843,139 12,532,789 1.1 1 25.69 4.46 -22 56.9B 45.9M -10.1M 27M 18.9M 8.8M -0
7 1401/06/23 0 42 1,164 -54,244 0.17
12,397
0.18
12,398
153,400,875 8,493,240 2 1.5 25.73 7.46 58 94.1B 75.9M 43.8M 71.8M 4.1M 47.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.7 % 0 0 1 2 4 5 11 25 0 0 0
سابقه پول داغ نماد ثبات
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک