سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثامان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثامان : توسعه و عمران شهری، خرید و فروش املاک و مستغلات ، طراحی ، ایجاد ، اجرای پروژه های تجاری ، مجتمع های مسکونی ، فرهنگی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی و هر اقدامی که به نحوی از انحاء با فعالیت های عمرانی مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص در امر تولید مسکن ، واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی و مشارکت در اجرای طرح های عمرانی دولت و انجام امور عملیات راه سازی و عمرانی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,398
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3
درصد خالص خرید حقوقی
184
ارزش معاملات
5.1B
حجم معاملات
4.5M
خالص خرید حقوقی
2.1M
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
2.3M
فروش حقیقی
4.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 6 8 0 0.00
10,940
0.91
11,040
920 2,357 0.2 0.3 67.66 0.15 0 251.2M 229.5K -0 0 229.5K 229.5K -0
2 1401/07/04 0.6 7 11 -120 -0.45
10,940
-0.09
10,980
7,100 24,295 0.4 0.5 67.66 0.28 26 449.4M 414.5K 109.4K 109.4K 305.2K 414.5K -0
3 1401/07/02 0.2 4 19 -1,276 -4.85
10,990
-4.94
10,980
0 27,141 1.3 2.4 67.69 0.9 85 1.5B 1.4M 1.2M 1.2M 182.3K 1.3M -862.4M
4 1401/06/30 0.3 7 27 -837 -4.86
11,550
-4.94
11,540
316,753 5,282 1.4 3.2 67.71 0.94 52 1.6B 1.4M 725.1K 725.1K 681.2K 1.4M -346.2M
5 1401/06/29 0.8 4 5 0 -0.41
12,140
-3.20
11,800
4,858 4,000 0.1 0.2 67.71 0.1 0 175.2M 149K -0 0 149K 149K -0
6 1401/06/28 0.9 7 7 -1 -0.57
12,190
-3.26
11,860
3,041 6,433 0.3 0.3 67.71 0.19 0 342.5M 285.9K 416 416 285.5K 285.9K -0
7 1401/06/27 0.4 6 18 -165 -2.39
12,260
-3.03
12,180
2,000 5,872 0.7 0.4 67.72 0.43 21 766.4M 638.8K 134.4K 134.4K 504.4K 638.8K -280.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
47.5 % 0 -5 -13 -12 -8 -22 -15 -15 -33 10 61
سابقه پول داغ نماد ثامان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثامان 1,098 -4.94 0.19 3.7M 19.1M 1 2 838.9K 109.8M 0 5 0 107.8M -862.4M فروش 11:42:30 1401/07/02
2 ثامان 1,098 -4.94 0.19 3.7M 19.1M 1 2 838.9K 109.8M 0 4 0 107.1M -642.8M فروش 11:42:30 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک