سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تیپیکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تیپیکو : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,756
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
140
ارزش معاملات
13.3B
حجم معاملات
7.9M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
5.1M
خرید حقیقی
2.8M
فروش حقیقی
3.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-271.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 16 34 -827 -0.89
16,720
-0.71
16,750
55,193 10,294 1.6 1.5 16.24 0.1 28 2.9B 1.7M 494.8K 1.3M 407.8K 0.9M -211.4M
2 1401/07/02 0.4 7 18 -873 -0.88
16,870
-4.41
16,270
310 43,264 0.9 1 16.24 0.06 51 1.7B 1M 517.5K 790.3K 220.7K 738.2K -0
3 1401/06/30 2.6 14 5 1,210 -1.68
17,020
-5.49
16,360
50,000 303 1.8 2.5 16.24 0.1 -38 3.1B 1.9M -711.2K 1M 829.7K 118.5K 348.1M
4 1401/06/29 0.3 8 31 -374 -1.03
17,310
-4.35
16,730
179 20,000 1.1 1.4 16.24 0.06 19 1.9B 1.1M 215.8K 570.6K 537.1K 752.9K -277.1M
5 1401/06/28 0.5 6 14 -33 -0.85
17,490
-4.42
16,860
2,300 50,000 0.9 0.8 16.24 0.05 2 1.6B 0.9M 19K 606.3K 339.3K 358.3K -130.7M
6 1401/06/27 0.3 6 18 -606 -0.62
17,640
-4.17
17,010
8,610 2,000 0.9 0.8 16.24 0.05 37 1.6B 0.9M 343.7K 656K 268.9K 612.6K -0
7 1401/06/23 0.4 5 13 -253 -0.22
17,750
-3.15
17,230
300 8,810 0.3 0.3 16.24 0.02 41 596M 344.4K 142.3K 164K 180.3K 322.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
12.9 % -2 -4 -6 -23 -23 -20 -3 -20 -32 2 4
سابقه پول داغ نماد تیپیکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تیپیکو 1,645 -2.49 0.32 12.9M 40.1M 0 1 0 211.4M 0 1 0 211.4M -211.4M فروش 11:45:32 1401/07/04
2 تیپیکو 1,665 -3.81 0 82.7M 0 3 0 116M 0 1 0 116M 0 348.1M خرید 09:12:35 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک