سابقه روزانه و لحظه ای نماد تکیمیا

نماد تکیمیا شرکت تامین سرمایه کیمیا در بازار پایه زرد فرابورس گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط و زیر گروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
تکیمیا تامین سرمایه کیمیا بازار پایه زرد فرابورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی 1 20B 3.5T 31.56% 6.3B 1.1T 42.7M 38.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
تکیمیا -0.06%
1,760
0.51%
1,770
376.8B 687.4B 1.4T 14.2T -187.4M -21.1B -35.9B -69.9B -533.1B 0 85 20.71 0 0 64
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
تکیمیا 0 -2 -6 -2 -8 -17 -17 -17 -17 0 0 0 0 1402/07/09 -22 1402/04/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
تکیمیا 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756 1,879 2,030 2,255 2,255 2,255 2,255 7 16 28 28 28 28
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
تکیمیا SMA5: 1,773 SMA10: 1,810 SMA20: 1,812 SMA50: 1,867 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 1,780 EMA10: 1,793 EMA20: 1,810 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 41 42 22 46 -39 -77 -125
K: 23
D: 21
Upper: 1,878
Middle: 1,812
Lower: 1,746
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -8.5B 14.4B -0 81.8M 1.3 139% 48.2M 52.2M 4.0M 29.6M 77.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 2.2 20.4 9.4 -0.06
1,760
0.51
1,770
155.8K 40K 0.2 0.2 31.56 -187.4M 1.7B -0 9.8M 0.16 11 1.1M 3.9M 2.8M 5.9M 7M
2 1402/07/10 2 17.6 8.6 0.28
1,761
0.8
1,770
45.5K 166.1K 0.5 0.5 31.56 -2.4B 3.9B -0 22.1M 0.35 61 13.5M 14.5M 1M 7.6M 21.1M
3 1402/07/09 2.8 24 8.5 -0.34
1,756
-0.11
1,760
30.8K 121.5K 1.2 1.2 31.72 -5.9B 8.8B -0 50M 0.78 67 33.7M 33.9M 170.2K 16.1M 49.8M
سابقه پول داغ نماد تکیمیا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تکیمیا 176 -2.28 3.66 24.4M 6.7M 1 12 105.1M 8.8M 1 0 105.1M 0 105.1M خرید 11:21:04 1402/07/08
2 تکیمیا 185 -1.54 2.19 23.2M 10.6M 1 4 111.6M 27.9M 1 0 111.6M 0 111.6M خرید 10:29:33 1402/07/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده