سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تکنو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تکنو : تولید انواع تجهیزات توزیع سوخت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
3,102
قیمت پایانی
10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
29.1
درصد خالص خرید حقوقی
-202
ارزش معاملات
47.0B
حجم معاملات
39.4M
خالص خرید حقوقی
-2.6M
خرید حقوقی
326K
خرید حقیقی
39.0M
فروش حقیقی
36.4M
برآیند پول داغ و گروهی
1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.7 12 16 6 1.43
12,030
0.84
11,960
3,000 76,852 0.8 0.2 73.14 0.92 0 2B 1.7M -5K 0 1.7M 1.7M 6.1M
2 1401/11/11 1.1 16 14 19 -0.34
11,860
3.28
12,290
59,548 50,000 1.5 0.4 73.4 1.65 -1 3.6B 3M -16.4K 58K 2.9M 2.9M -497.8M
3 1401/11/10 1.2 29 24 457 -0.58
11,900
2.67
12,290
163,042 188,258 6.6 2 73.96 7.84 -4 12.1B 10.1M -383.9K 41.1K 10.1M 9.7M 559.6M
4 1401/11/09 0.9 52 57 1,623 4.36
11,970
2.88
11,800
6,715 16,465 60 41.8 52.68 17.94 -6 27.7B 23.1M -1.4M 200K 22.9M 21.6M 1B
5 1401/11/08 8.9 77 9 229 1.24
11,470
4.94
11,890
4,489,645 0 0.8 0.4 52.52 0.17 -62 385.7M 324.4K -200K 0 324.4K 124.4K -0
6 1401/11/05 6.9 103 15 324 2.16
11,330
4.96
11,640
2,749,282 0 1.7 1 76.25 0.34 -44 751.3M 645.5K -285.8K 26.7K 618.7K 333K 232.8M
7 1401/11/04 5.8 67 12 444 1.56
11,090
4.95
11,460
2,999,819 0 1.3 0.8 76.21 0.25 -85 539.8M 471K -400K 0 471K 71K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-6.7 % 5 6 20 33 53 77 31 102 -4 5 74
سابقه پول داغ نماد تکنو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تکنو 1,211 2.11 0.74 11.1M 14.9M 150 111 11.1M 14.9M 1 0 11.1M 14.9M 6.1M خرید گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 تکنو 1,158 -2.69 0.92 12.2M 13.1M 6 1 36.9M 232.8M 0 3 0 165.9M -497.8M فروش 11:43:01 1401/11/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده