سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تکنار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تکنار : سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشاف، استخراج، فرآوری معادن، مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی، صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات و تجهیزات و ماشین آلات، اخذ نمایندگی شرکتهای تولیدی و صنعتی، اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهایی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-968
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
129
ارزش معاملات
2.7B
حجم معاملات
548K
خالص خرید حقوقی
194.6K
خرید حقوقی
214K
خرید حقیقی
334K
فروش حقیقی
529K
برآیند پول داغ و گروهی
-200M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 4 7 -66 0.00
48,850
-0.10
48,800
1,989 4,873 0.2 0.6 25.13 0.24 37 178.8M 36.7K 13.5K 18.7K 18K 31.5K -0
2 1401/07/11 2.3 6 2 56 0.00
48,850
-0.41
48,650
111 2,504 0.1 0.2 25.11 0.14 -56 99.5M 20.4K -11.5K 0 20.4K 8.9K -0
3 1401/07/10 0.4 5 13 -200 -1.41
48,850
-0.30
49,400
497 370 0.5 0.7 25.08 0.72 38 524.7M 108.8K 41K 41K 67.8K 108.8K -0
4 1401/07/09 0.8 3 4 -25 -0.10
49,550
-0.91
49,150
3,233 742 0.1 0.1 25.09 0.13 25 97.9M 20K 5K 5K 15K 20K -0
5 1401/07/06 0.5 10 21 8 -0.20
49,600
-1.01
49,200
900 163 0.5 0.5 25 0.67 -2 497.8M 100.5K -1.7K 0 100.5K 98.8K -0
6 1401/07/04 0.5 6 14 -57 -0.60
49,700
-0.20
49,900
218 9,006 0.3 0.2 25.01 0.42 18 312.3M 63.5K 11.4K 12.4K 51.2K 62.5K -0
7 1401/07/02 0.3 6 19 -684 -2.91
50,000
-2.91
50,000
0 5,742 1 0.6 25.24 1.3 69 1B 198.3K 136.8K 137.1K 61.2K 198K -200M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
35.5 % -1 -2 -8 -8 -5 -7 -2 -30 -34 19 72
سابقه پول داغ نماد تکنار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تکنار 5,000 -2.91 0.29 5.2M 17.7M 0 1 0 100M 0 2 0 100M -200M فروش 10:20:39 1401/07/02
2 تکنار 5,000 -2.91 0.29 5.2M 17.7M 0 1 0 100M 0 1 0 100M -100M فروش 10:20:39 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک