سابقه روزانه و لحظه ای نماد تپمپی

نماد تپمپی شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌ در بازار دوم بورس گروه ماشین آلات و تجهیزات و زیر گروه تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه - 1- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای مرتبط با صنعت پمپ 2 - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سهام شرکتها 3 - فعالیتهای خدمات طراحی و فنی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ بازار دوم بورس ماشین آلات و تجهیزات تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه 569.9K 1.1B 2.8T 37.5% 412.5M 1.1T 2M 2.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
تپمپی 2.46%
25,820
3.33%
26,040
252.9B 635.3B 1.3T 3.3T -314.4M 437.9M -11.2B -16.5B -29.2B 0 2938 8.79 11.54 0 394
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
تپمپی 2 2 5 12 23 33 64 86 152 33 105 105 250 1400/05/13 -30 1399/05/07
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
تپمپی 22,630 20,980 19,460 12,590 12,590 12,590 26,350 26,350 26,350 26,350 26,350 26,350 16 26 35 109 109 109
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
تپمپی SMA5: 25,202 SMA10: 24,891 SMA20: 23,933 SMA50: 22,847 SMA100: 19,749 SMA200: 17,722 EMA5: 25,293 EMA10: 24,913 EMA20: 24,233 EMA50: 22,550 EMA100: 20,782 EMA200: 17,722 62 70 10 1,306 1,963 -16 104
K: 84
D: 70
Upper: 26,606
Middle: 23,933
Lower: 21,259
Value: 843
Signal: 721
Diverg.: 122
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 880.9M 11.4B 2.6B 4.5M 1.1 -10% -349.4K 597K 946K 3.9M 3.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.1 15.5 13.7 2.46
25,820
3.33
26,040
4K 3.9K 0.4 0.5 37.5 -314.4M 2.8B -0 1.1M 0.27 11 121.8K 428.1K 306.4K 674.6K 796.4K
2 1402/01/08 0.7 17.1 23.5 -0.55
25,200
-1.34
25,000
1.3K 31.2K 0.5 0.5 37.5 -248M 3.4B -309.7M 1.4M 0.33 7 98.4K 127.7K 29.3K 1.2M 1.3M
3 1402/01/07 1.7 39.2 23.1 2.59
25,340
2.02
25,200
17.1K 12K 0.8 0.6 37.5 1.4B 5.1B 2.9B 2M 0.49 -28 -569.6K 41.1K 610.7K 2M 1.4M
سابقه پول داغ نماد تپمپی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تپمپی 2,500 -1.34 0.74 17.2M 23.2M 12 1 16.2M 194.8M 1 2 135.3M 222.5M -309.7M فروش 12:25:23 1402/01/08
2 تپمپی 2,501 -1.3 0.74 17.9M 24M 4 1 21M 250.1M 1 1 135.3M 250.1M -114.8M فروش 10:42:21 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده