سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تپسی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تپسی : ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی مدیریتی و اجرایی در زمینه آی‌سی‌تی در داخل و خارج از کشور، تولید و ارائه کلیه خدمات سخت افزاری به کلیه نهادها و شرکت‌های خارجی و داخلی، ارائه کلیه خدمات سخت‌افزاری و نرم افزاری رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری آی‌تی به ویژه مراکز مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-13,996
قیمت پایانی
-24
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
16.1
درصد خالص خرید حقوقی
392
ارزش معاملات
49.8B
حجم معاملات
110M
خالص خرید حقوقی
30.3M
خرید حقوقی
35.0M
خرید حقیقی
74.8M
فروش حقیقی
105M
برآیند پول داغ و گروهی
-7.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0 0 0 0 0.00
4,477
0.38
4,494
1,320,000 984,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/09/05 0.8 46 56 -1,722 -0.07
4,477
0.31
4,494
164,000 148,111 1.4 0.4 27.42 1.2 47 3.7B 8.2M 3.8M 4.1M 4.1M 7.9M -262.6M
3 1401/09/02 0.8 146 188 -8,178 -4.68
4,480
-4.04
4,510
166,999 25,000 42 22 27.81 12.15 22 37.3B 83.4M 18.3M 22.2M 61.2M 79.4M -9.7B
4 1401/09/01 2.5 131 53 -1,716 -4.86
4,700
-4.86
4,700
0 20,121,026 10.1 12 27.87 1.97 27 6.4B 13.6M 3.7M 4.1M 9.4M 13.1M 2.1B
5 1401/08/30 0.2 9 40 -741 -4.82
4,940
-4.82
4,940
0 83,453,513 1.2 1.7 27.94 0.23 97 766.7M 1.6M 1.5M 1.5M 52K 1.6M -0
6 1401/08/29 0 2 46 -779 -4.95
5,190
-4.95
5,190
0 88,463,080 1 2.1 28 0.22 99 785.2M 1.5M 1.5M 1.5M 13K 1.5M -0
7 1401/08/28 0 0 48 -860 -4.88
5,460
-4.88
5,460
0 66,491,961 1 2.7 28.06 0.33 100 861.6M 1.6M 1.6M 1.6M 2.9K 1.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.6 % -9 -18 -21 -17 -14 -14 -10 -10 -52 0 0
سابقه پول داغ نماد تپسی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تپسی 449 0.16 0.88 44.4M 50.7M 0 1 0 143.6M 0 2 0 131.3M -262.6M فروش 12:27:20 1401/09/05
2 تپسی 450 0.45 0.91 32.6M 35.9M 2 1 42.6M 119M 0 1 0 119M -119M فروش 09:17:33 1401/09/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد