سابقه روزانه و لحظه ای معاملات توسن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد توسن : - طراحی، تولید و ارائه سیستمهای جامع نرم افزاری، اتوماسیون و زیرساخت فعالیت اکوسیستم - پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری - مشاوره فناوری کسب و کار، نرم‌افزار، سخت‌افزار، و ارتباطات؛ - فروش، پشتیبانی، صادرات و واردات خدمات نرم افزار و تجهیزات فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,175
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.9
درصد خالص خرید حقوقی
193
ارزش معاملات
20.8B
حجم معاملات
15.0M
خالص خرید حقوقی
5.9M
خرید حقوقی
9.2M
خرید حقیقی
5.7M
فروش حقیقی
11.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 3.3 13 4 -760 1.16
13,980
1.23
13,990
707 50,041 2.4 1.8 0 0.67 16 4.8B 3.4M 543.7K 3.2M 294K 837.7K -0
2 1401/09/07 4.9 20 4 -505 -0.14
13,820
0.29
13,880
1,766 74 0.9 0.7 17.14 0.26 27 1.9B 1.4M 365.3K 390.4K 1M 1.3M 110.8M
3 1401/09/06 0.6 9 15 -4,793 -1.56
13,840
-1.07
13,910
5,283 7,719 3.3 3 17.13 0.82 82 5.8B 4.2M 3.5M 3.7M 553.9K 4M -4.2B
4 1401/09/05 3.8 23 6 -838 2.18
14,060
2.25
14,070
1,779 559 2 2 17.15 0.46 25 3.3B 2.4M 596.4K 625.4K 1.7M 2.3M 353.4M
5 1401/09/02 6.6 7 1 12 -1.57
13,760
-2.07
13,690
61,387 15,931 0.3 0.3 17.15 0.07 -2 511.9M 372K -9K 1.1K 370.9K 361.9K -0
6 1401/09/01 5.1 15 3 594 3.33
13,980
2.59
13,880
6,043 2,681 1.1 1.1 17.13 0.26 -31 1.9B 1.4M -424.6K 439 1.4M 0.9M 107.2M
7 1401/08/30 2.2 11 5 -1,884 -0.51
13,530
0.51
13,670
10,423 148 1.5 1.8 17.18 0.36 76 2.5B 1.8M 1.4M 1.4M 433.9K 1.8M -19.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
39.6 % -1 0 4 8 9 3 0 -11 -52 0 0
سابقه پول داغ نماد توسن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 توسن 1,400 1.3 3.88 12.4M 3.2M 1 10 102.4M 10.2M 1 0 102.4M 0 102.4M خرید 10:17:54 1401/09/08
2 توسن 1,400 1.16 4.18 19.7M 4.7M 1 48 178.7M 3.7M 2 2 165.2M 192.4M 110.8M خرید 11:30:06 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد