سابقه روزانه و لحظه ای نماد تملت

نماد تملت شرکت تامین سرمایه بانک ملت در بازار دوم بورس گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط و زیر گروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی - موضوع فعالیت اصلی: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
تملت تامین سرمایه بانک ملت بازار دوم بورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی 10.8M 27B 7.8T 10.2% 2.8B 795.6B 31.6M 45.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
تملت 0.14%
2,893
0.28%
2,897
456.7B 1.4T 2.8T 7.2T 101.6M -4.2B 24.9B 10.7B 123B 0 278 10.39 10.67 0 273
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
تملت 0 0 -2 -18 0 25 26 41 47 26 31 59 111 1400/09/23 -49 1399/05/20
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
تملت 2,714 2,714 2,298 2,215 2,055 1,823 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 29 29 53 59 71 93
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
تملت SMA5: 2,894 SMA10: 2,939 SMA20: 2,956 SMA50: 2,880 SMA100: 2,629 SMA200: 2,385 EMA5: 2,908 EMA10: 2,926 EMA20: 2,956 EMA50: 2,879 EMA100: 2,693 EMA200: 2,385 44 40 21 159 -197 -81 -37
K: 19
D: 29
Upper: 3,186
Middle: 2,956
Lower: 2,726
Value: -17
Signal: 4
Diverg.: -21
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -72.4M 12.3B -77.6M 42.9M 1.5 -19% 257.9K 20.0M 19.7M 22.9M 23.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 2.6 8.5 3.2 0.14
2,893
0.28
2,897
96.8K 125.5K 0 0.1 0 101.6M 494.7M -0 1.7M 0.06 -21 -351.1K 0 351.1K 1.7M 1.3M
2 1402/03/13 2.4 13.2 5.6 1.16
2,889
1.37
2,895
6.3K 1.5K 0.2 0.2 10.2 -4.8M 2.4B -14.1M 8.2M 0.3 0 16.6K 17.5K 0.9K 8.2M 8.2M
3 1402/03/10 1 13.2 12.9 -1.45
2,856
0.07
2,900
46.9K 5K 0.7 0.5 10.27 -169.2M 9.4B -63.5M 33M 1.18 2 592.5K 20M 19.4M 13M 13.6M
سابقه پول داغ نماد تملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تملت 289 1.23 2.44 13.6M 5.6M 168 410 13.6M 5.6M 1 3 13.5M 5.6M -14.1M فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
2 تملت 290 1.54 2.51 13.6M 5.4M 158 397 13.6M 5.4M 1 2 13.5M 5.6M -9.3M فروش گروهی 12:16:47 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده