سابقه روزانه و لحظه ای نماد تلیسه

نماد تلیسه شرکت دامداری تلیسه نمونه در بازار دوم فرابورس گروه زراعت و خدمات وابسته و زیر گروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی - انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی زراعت دامداری باغداری پرورش طیور زنبور عسل ماهی و هرگونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم ، کـرک ، گوشت ، پوست ، شیر وسایر فراورده های پروتئینی و انجام اموریکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
تلیسه دامداری تلیسه نمونه بازار دوم فرابورس زراعت و خدمات وابسته کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی 3.7M 5B 2.2T 33.29% 1.7B 731B 30.1M 29.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
تلیسه 3.78%
4,397
3.04%
4,366
636.6B 1.1T 2.3T 8.8T 3.3B 7.2B 5.7B 9.3B 12.5B 0 223 19.72 12.64 0 153
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
تلیسه 6 6 15 16 24 4 62 100 5 33 73 100 153 1400/11/05 -57 1399/09/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
تلیسه 3,661 3,295 3,295 2,540 2,540 2,201 4,397 4,397 4,725 4,725 4,725 5,446 20 33 43 86 86 147
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
تلیسه SMA5: 4,177 SMA10: 4,005 SMA20: 3,902 SMA50: 3,861 SMA100: 3,852 SMA200: 3,563 EMA5: 4,192 EMA10: 4,078 EMA20: 3,934 EMA50: 3,855 EMA100: 3,796 EMA200: 3,563 71 75 27 220 428 -12 220
K: 88
D: 87
Upper: 4,294
Middle: 3,902
Lower: 3,511
Value: 119
Signal: 60
Diverg.: 60
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 7.3B 47.9B 12.2B 112M 6.8 -45% -17M 15.4K 17.0M 112M 95.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.9 16.6 17.8 3.78
4,397
3.04
4,366
104.9K 26.2K 1.3 1.4 33.29 3.3B 17.4B -584.6M 39.6M 2.38 -19 -7.5M 4.7K 7.5M 39.6M 32M
2 1402/01/08 1 17.7 18.4 3.22
4,237
4.92
4,307
72.1K 455.3K 1.7 1.9 33.29 2.5B 20B 502.3M 47.2M 2.84 -13 -6M 10.6K 6M 47.2M 41.2M
3 1402/01/07 1.1 13.1 12.4 2.99
4,105
3.86
4,140
3.9K 130.5K 0.9 1.1 33.29 1.4B 10.5B 12.3B 25.5M 1.53 -13 -3.4M 0 3.4M 25.5M 22.1M
سابقه پول داغ نماد تلیسه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تلیسه 435 2.69 0.94 16.7M 17.7M 23 2 10.4M 119.1M 1 4 159.2M 148.8M -584.6M فروش 12:21:49 1402/01/09
2 تلیسه 436 2.95 0.98 18.4M 18.8M 11 1 16M 175.8M 1 3 159.2M 168.6M -346.5M فروش 09:47:34 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده