سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاپیکوح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
761
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
-43
ارزش معاملات
18.5B
حجم معاملات
18.3M
خالص خرید حقوقی
-759.2K
خرید حقوقی
1.7M
خرید حقیقی
16.6M
فروش حقیقی
15.9M
برآیند پول داغ و گروهی
2.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/02 7.1 22 3 106 -2.08
9,880
-2.38
9,850
110,711 449 0.6 0.4 0 0 -8 1.3B 1.3M -107.2K 0 1.3M 1.2M -0
2 1401/09/01 11.8 124 10 619 -0.59
10,090
0.49
10,200
10,448 20,735 1.5 1.2 0 0 -19 3.3B 3.3M -613.5K 0 3.3M 2.7M 402.4M
3 1401/08/30 17.5 163 9 709 -0.39
10,150
-0.79
10,110
10,854 6,032 1.8 1.7 0 0 -19 3.8B 3.7M -698.6K 0 3.7M 3M 661.5M
4 1401/08/29 16.3 243 15 0 0.89
10,190
0.99
10,200
3,825 57,436 1.9 2.4 0 0 0 3.9B 3.8M -0 0 3.8M 3.8M 896.4M
5 1401/08/28 9.6 53 6 158 -0.69
10,100
0.29
10,200
20,000 5,494 0.6 0.7 0 0 -14 1.2B 1.1M -156.8K 0 1.1M 1M -0
6 1401/08/25 11.7 168 14 -849 0.79
10,170
1.09
10,200
7,363 9,504 2.3 4.2 0 0 19 4.4B 4.3M 834.4K 1.7M 2.6M 3.5M 425.1M
7 1401/08/24 11.8 43 4 18 0.50
10,090
0.60
10,100
50,000 6,337 0.4 0.7 0 0 -2 770.6M 763.7K -17.4K 0 763.7K 746.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.1 % -2 -2 -3 22 20 9 9 9 -6 0 0
سابقه پول داغ نماد تاپیکوح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاپیکوح 1,015 0 11.16 115M 10.3M 1 3 1B 338.3M 3 0 472.5M 338.3M 402.4M خرید 12:28:08 1401/09/01
2 تاپیکوح 996 -1.87 9.25 64.7M 7M 1 10 200.4M 20M 2 0 201.2M 0 402.4M خرید 11:24:36 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد