سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاصیکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تاصیکو : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی و ساختمانی و معدنی ، خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-21,892
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
393
ارزش معاملات
42.1B
حجم معاملات
36.4M
خالص خرید حقوقی
18.8M
خرید حقوقی
29.5M
خرید حقیقی
6.9M
فروش حقیقی
25.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-10B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.4 16 43 -3,353 0.09
11,390
0.18
11,400
137,776 5,000 0.4 0.6 12.95 0.09 83 4B 3.5M 2.9M 3M 545.3K 3.5M -2.8B
2 1401/11/11 1.1 8 8 -332 0.09
11,380
0.26
11,400
200 5,900 0.1 0.1 12.95 0.02 43 769.9M 671.7K 291.5K 326.4K 345.3K 636.8K -0
3 1401/11/10 0.8 13 17 -1,632 0.00
11,370
-0.70
11,290
164,920 3,162 0.5 0.7 12.95 0.11 31 5.2B 4.6M 1.4M 3.7M 0.9M 2.4M -753.3M
4 1401/11/09 0.5 18 34 -4,774 -2.74
11,370
-3.68
11,260
5,460 14,998 0.6 1.1 12.95 0.16 67 7B 6.3M 4.2M 4.9M 1.4M 5.6M -1.1B
5 1401/11/08 0.9 32 36 -2,669 -0.43
11,690
-1.02
11,620
1,500 9,569 0.8 1.6 12.95 0.23 25 10.6B 9.1M 2.3M 7M 2.1M 4.4M -792.1M
6 1401/11/05 0.3 16 57 -6,200 -4.16
11,740
-4.73
11,670
20,000 4,660 0.9 2 12.95 0.24 55 11.2B 9.6M 5.3M 8.2M 1.4M 6.7M -3.5B
7 1401/11/04 0.3 7 25 -2,931 -0.08
12,250
-0.73
12,170
10,675 20,086 0.2 0.5 12.95 0.07 89 3.3B 2.7M 2.4M 2.5M 226.2K 2.6M -1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
51.7 % -3 -3 -9 2 27 48 31 60 -11 4 15
سابقه پول داغ نماد تاصیکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاصیکو 1,140 0.18 0.37 15.9M 43.3M 1 1 1M 228M 0 9 0 174.6M -2.8B فروش 12:26:34 1401/11/12
2 تاصیکو 1,140 0.18 0.4 16.3M 41.2M 1 1 20.3M 228M 0 8 0 171M -2.6B فروش 12:26:02 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده