سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بکام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بکام : تولید انواع کابل تاسیس وایجادکارکاهای لازم جهت تولید کابلهای مخابراتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-555
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.9
درصد خالص خرید حقوقی
7
ارزش معاملات
55.3B
حجم معاملات
235M
خالص خرید حقوقی
3M
خرید حقوقی
18.2M
خرید حقیقی
217M
فروش حقیقی
220M
برآیند پول داغ و گروهی
-660.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.2 16 14 1,264 4.37
2,410
6.15
2,451
33,859 10,000 0.7 0.9 0 1.42 -17 7.5B 31M -5.2M 1.1M 29.9M 24.7M -560.5M
2 1401/11/11 1.7 21 12 1,690 6.06
2,309
6.98
2,329
4,559,383 32,765 0.6 0.8 21.71 1.35 -25 6.8B 29.5M -7.3M 50K 29.4M 22.1M 1.8B
3 1401/11/10 1.1 22 19 -903 -1.89
2,177
1.40
2,250
253,703 83,853 0.8 1.2 21.73 0 10 8.6B 39.6M 4.1M 4.3M 35.3M 39.5M 134.3M
4 1401/11/09 0.6 13 21 -1,845 -6.73
2,219
-6.98
2,213
0 2,515,181 0.6 0.8 0 1.25 30 6.1B 27.5M 8.3M 8.3M 19.1M 27.5M 1B
5 1401/11/08 0.9 13 15 -198 -5.37
2,379
-6.56
2,349
56,050 97,500 0.6 0.7 21.81 1.24 3 6.5B 27.2M 831.6K 831.6K 26.4M 27.2M -843.7M
6 1401/11/05 1.4 22 16 -423 4.23
2,514
3.69
2,501
4,000 74,000 1 1 21.8 2.06 4 11.4B 45.2M 1.7M 3.1M 42.1M 43.8M -1.7B
7 1401/11/04 0.8 12 15 -140 -5.56
2,412
-4.07
2,450
20,200 13,236 0.8 0.7 21.81 1.61 2 8.5B 35.2M 580.7K 610.9K 34.6M 35.2M -492.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.3 % 1 -4 -8 41 61 95 70 61 -15 3 50
سابقه پول داغ نماد بکام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بکام 246 6.71 1.09 15.7M 14.4M 1 0 100.5M 0 4 5 12.8M 19M -560.5M خرید 11:58:03 1401/11/12
2 بکام 246 6.71 1.09 15.7M 14.4M 1 0 100.5M 0 3 5 12.3M 19M -661.1M خرید 11:58:03 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده