سابقه روزانه و لحظه ای نماد بکابل

نماد بکابل شرکت سیم و کابل ابهر در بازار دوم فرابورس گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و زیر گروه تولید سیم و کابل عایق - موضـوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسـاسـنامه الف) موضوع اصلی: تولید، توزیع و صادرات و واردات انـواع سیم و کابل، مبادرت به کلیه‌ عملیات یا مبادلات و معامـلات مالی و تجـاری و صنـعتی که بطـور مسـتـقیم و غیر‌مسـتقیم مرتبط با موضـوع فوق در داخـل و خـارج از کشـور است، می‌باشـد. ب) موضوع فرعی ب-1) فروش تجهیزات و فرآورده های ایمنی و آتش نشانی حفاظت فردی ابنیه و ساختمان سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
بکابل سیم و کابل ابهر بازار دوم فرابورس ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تولید سیم و کابل عایق 685.2K 1B 2.5T 15.99% 163.7M 403.5B 9.6M 8.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
بکابل 2.71%
24,650
2.5%
24,600
1.1T 1.2T 1.2T 1.2T 5.9B 70.3B 71.8B 71.8B 71.8B 0.97 1855 13.29 15.32 0 115
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
بکابل 7 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1401/12/24 3 1402/01/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
بکابل 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 19,860 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24 24 24 24 24 24
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
بکابل SMA5: 22,908 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 22,558 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 66.4B 110B 47.2B 46.1M 29.8 -167% -28.1M 6.4M 34.6M 39.7M 11.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 22.1 32 2.71
24,650
2.5
24,600
250 1.5K 1.5 1.5 15.99 5.9B 25.2B 23.1B 10.2M 6.43 -23 -2.4M 2.1M 4.5M 8.1M 5.7M
2 1402/01/06 1.2 55.8 46.2 4.58
24,000
4.79
24,050
2.7M 0 2.9 2.9 0 32.5B 47.4B -0 19.8M 12.43 -68 -13.5M 1.7M 15.2M 18.1M 4.6M
3 1402/01/05 0.9 40.3 46 4.84
22,950
4.84
22,950
3.1M 0 18 18 14.53 28B 37B 24.1B 16.1M 10.89 -76 -12.2M 2.7M 14.9M 13.4M 1.2M
سابقه پول داغ نماد بکابل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بکابل 2,505 4.38 0.68 22M 32.3M 3 4 189M 125.8M 30 8 27.9M 57.4M 23.1B خرید 12:29:50 1402/01/07
2 بکابل 2,505 4.38 0.68 21.4M 31.4M 2 2 166.6M 28.4M 29 8 27.6M 56.9M 23B خرید 12:26:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده