سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بکاب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بکاب : تولید کننده انواع کابل با عایق وروکش لاستیک و سیلیکون
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
731
قیمت پایانی
8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11.6
درصد خالص خرید حقوقی
-14
ارزش معاملات
21.6B
حجم معاملات
9.1M
خالص خرید حقوقی
-305.7K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
9.1M
فروش حقیقی
8.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 8 10 0 0.71
24,080
-0.25
23,850
500 538 0.7 0.5 0 0.96 0 1.8B 754K -0 0 754K 754K -0
2 1401/09/07 0.7 11 16 731 -2.88
23,910
-4.14
23,600
2,131 10,000 2.1 1.7 55.78 2.73 -14 5.1B 2.1M -305.7K 0 2.1M 1.8M -70.8M
3 1401/09/06 0.9 12 13 0 4.10
24,620
3.17
24,400
3,325 17,768 2.5 2.6 55.78 3.03 0 5.8B 2.4M -0 0 2.4M 2.4M 108.1M
4 1401/09/05 1.1 15 15 0 4.60
23,650
5.00
23,740
10,598 300 2.3 3.6 55.78 2.69 0 5B 2.1M -0 0 2.1M 2.1M -1B
5 1401/09/02 1.3 12 9 0 0.85
22,610
0.71
22,580
1,230 5,422 0.6 1 55.78 0.77 0 1.4B 602K -0 0 602K 602K -0
6 1401/09/01 1.1 9 8 0 1.54
22,420
1.54
22,420
10,047 13,120 0.5 1 55.78 0.75 0 1.3B 584.7K -0 0 584.7K 584.7K -0
7 1401/08/30 0.8 8 11 0 -0.54
22,080
-0.90
22,000
1,795 4,030 0.5 0.9 55.78 0.71 0 1.2B 553.7K -0 0 553.7K 553.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.4 % 2 8 6 10 -20 -4 -20 -41 -74 9 96
سابقه پول داغ نماد بکاب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بکاب 2,438 1.97 0.85 8.5M 10M 3 1 36.2M 108.5M 0 1 0 108.5M -108.5M فروش 09:29:34 1401/09/08
2 بکاب 2,360 -4.14 0.74 10.9M 14.8M 13 1 13.8M 179.2M 2 2 110.9M 146.3M -70.8M فروش 11:46:34 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد