سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بپاس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بپاس : انجام عملیات بیمه¬ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-271,528
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
640
ارزش معاملات
290B
حجم معاملات
114M
خالص خرید حقوقی
106.1M
خرید حقوقی
107M
خرید حقیقی
6.9M
فروش حقیقی
113M
برآیند پول داغ و گروهی
-194B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.3 27 105 -13,662 -4.51
24,350
-3.92
24,500
0 41,683 1 0.4 19.91 0.07 69 19.8B 8.1M 5.6M 5.6M 2.5M 8.1M -9.2B
2 1401/07/11 0.1 46 434 -90,548 -0.39
25,600
-1.75
25,250
12,850 5,228 5.4 2.7 19.93 0.32 95 95.3B 37.3M 35.4M 35.4M 1.9M 37.3M -69.8B
3 1401/07/10 0 14 330 -69,935 0.00
25,700
0.00
25,700
13,157 100,167 4.9 3.2 19.97 0.24 97 72.1B 28.1M 27.2M 27.8M 262.5K 27.5M -44.1B
4 1401/07/09 0.1 15 114 -21,331 0.00
25,700
-0.78
25,500
32,198 15,057 1.6 1.1 19.99 0.07 97 22B 8.6M 8.3M 8.3M 254.8K 8.6M -13.9B
5 1401/07/06 0.1 16 146 -23,227 0.00
25,700
0.19
25,750
14,846 289,900 1.9 1.4 20 0.08 95 24.6B 9.6M 9M 9M 525.1K 9.6M -15.2B
6 1401/07/04 0.4 54 150 -29,622 -0.19
25,700
0.19
25,800
154,736 2,277,851 2.7 2.2 20.02 0.11 92 32.1B 12.5M 11.5M 11.5M 0.9M 12.5M -22B
7 1401/07/02 0.2 22 110 -23,205 -0.19
25,750
-0.39
25,700
10,739 205,036 2.1 2.1 20.04 0.08 95 24.5B 9.5M 9M 9M 472.3K 9.5M -19.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
93.4 % -5 -5 -6 -7 -3 -51 -47 -66 -66 4 31
سابقه پول داغ نماد بپاس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بپاس 2,425 -4.9 0.25 26.6M 104.8M 0 1 0 172.9M 1 24 188M 268.1M -9.2B فروش 12:51:20 1401/07/12
2 بپاس 2,425 -4.9 0.25 26.6M 104.8M 0 1 0 172.9M 1 23 188M 270.8M -9B فروش 12:51:20 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک