سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بوعلی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بوعلی : سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-13,073
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
217
ارزش معاملات
47.9B
حجم معاملات
5.2M
خالص خرید حقوقی
1.4M
خرید حقوقی
2.5M
خرید حقیقی
2.7M
فروش حقیقی
4.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 2.6 14 5 32 1.12
93,140
4.22
96,000
495 80 0.7 0.5 38.04 0.03 -1 3.6B 376.7K -3.5K 2.7K 374K 370.5K 145.1M
2 1401/07/04 0.7 7 10 -5,178 0.38
92,110
1.02
92,700
295 858 1.5 1 38.06 0.06 70 7.5B 808.6K 562.2K 650.2K 158.5K 720.6K -694M
3 1401/07/02 1.7 10 6 -1,082 -0.66
91,760
-2.31
90,240
800 350 0.8 0.5 38.06 0.03 27 3.9B 432.1K 117.9K 118.9K 313.2K 431.1K 103.6M
4 1401/06/30 0.8 8 10 -3,625 -0.04
92,370
0.50
92,870
1,511 50 1.2 0.8 38.07 0.05 61 5.9B 643.8K 392.4K 475.6K 168.2K 560.6K -546.4M
5 1401/06/29 1.6 12 7 -3,023 0.10
92,410
0.31
92,610
672 50 1.1 0.8 38.08 0.05 54 5.6B 610K 327.1K 390.9K 219.1K 546.2K 233.9M
6 1401/06/28 0.8 8 11 -2,417 -1.29
92,320
-2.81
90,900
5,236 988 1.9 1.6 38.09 0.08 25 9.6B 1M 261.8K 554.2K 489.5K 751.4K -1.8B
7 1401/06/27 1.5 15 10 2,219 -2.63
93,530
-3.19
93,000
1,390 197 2.4 2.3 38.1 0.09 -19 11.7B 1.3M -237.2K 271.6K 1M 746.2K 1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.5 % 2 1 -3 -6 -9 -10 25 36 -11 2 2
سابقه پول داغ نماد بوعلی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بوعلی 9,500 3.14 2.55 13.1M 5.1M 1 10 145.1M 14.5M 1 0 145.1M 0 145.1M خرید 12:23:05 1401/07/06
2 بوعلی 9,270 1.02 0.7 7.5M 10.6M 5 1 4.4M 177M 0 2 0 138.8M -694M فروش 12:22:57 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک