سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بهیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بهیر : سرمایه گذاری، تأسیس، خرید، فروش سهام انواع شرکتها ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی، تفویض و قبول نمایندگی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی یاخارجی. انجام کلیه عملیات تجاری از جمله واردات و صادرات، ایجاد دفتر، شعبه نمایندگی و ایجاد مرکز تجاری و برگزاری نمایشگاهها و همایش ها در داخل و خارج از کشور و سایر اموری که در راستای اهداف شرکت می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
17
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
-36
ارزش معاملات
203M
حجم معاملات
223K
خالص خرید حقوقی
-18.4K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
223K
فروش حقیقی
205K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 1 1 0 0.00
9,380
-2.99
9,100
0 3,551,964 0 0.1 21.8 0 0 2.9M 3.2K -0 0 3.2K 3.2K -0
2 1401/07/02 1 1 1 0 0.00
9,380
-2.99
9,100
0 3,311,520 0 0.1 21.8 0 0 2.1M 2.3K -0 0 2.3K 2.3K -0
3 1401/06/30 1.8 3 2 0 0.00
9,380
-2.99
9,100
0 3,163,435 0 0.4 21.8 0.01 0 16.4M 18.1K -0 0 18.1K 18.1K -0
4 1401/06/29 1.1 3 3 12 -0.21
9,380
-5.00
8,930
0 3,017,266 0 1.2 21.8 0.04 -24 47.1M 52.8K -12.5K 0 52.8K 40.3K -0
5 1401/06/28 2.7 6 2 0 -0.11
9,400
-2.98
9,130
0 3,509,094 0 0.3 21.8 0.01 0 17.5M 19.2K -0 0 19.2K 19.2K -0
6 1401/06/27 2.5 10 4 3 -0.32
9,410
-2.97
9,160
0 3,832,343 0 0.3 21.8 0.07 -4 87.4M 95.4K -3.4K 0 95.4K 92K -0
7 1401/06/23 1.9 4 2 2 -0.11
9,440
-2.96
9,170
0 4,456,400 0 0 21.8 0.02 -8 29.7M 32.3K -2.5K 0 32.3K 29.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-8.2 % 0 0 -1 -10 -30 -9 117 137 -32 0 0
سابقه پول داغ نماد بهیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بهیر 934 -2.91 1.18 12.7M 10.7M 18 2 10.1M 114.4M 0 1 0 114.4M -228.8M فروش 09:36:23 1401/06/19
2 بهیر 957 -2.94 0.82 11.6M 14.2M 1 2 120.9M 60.4M 2 1 120.9M 104.1M 137.6M خرید 11:35:50 1401/06/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک