سابقه روزانه و لحظه ای نماد بهپاک

نماد بهپاک شرکت صنعتی بهپاک در بازار اول فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی - الف : موضوعات اصلی - تاسیس کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر ب: موضوعات فرعی - کارهای تولیدی ، بازرگانی ،سرمایه گذاری ، صادرات و واردات و هر نوع عملیاتی که با موضوعات فرعی و اصلی شرکت مرتبط باشد . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
بهپاک صنعتی بهپاک بازار اول فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید روغن های حیوانی و نباتی 1 4.1B 2.4T 29.16% 1.2B 701.8B 9.7M 8.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
بهپاک 1.56%
5,870
2.94%
5,950
284.3B 548.7B 1T 2.8T -2.2B -5.7B -3.9B 621.2M 10.7B 0.99 599 9.8 10.64 0 407
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
بهپاک -1 -1 9 1 2 14 31 27 14 20 54 54 68 1400/08/09 -35 1399/05/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
بهپاک 5,280 5,070 4,875 3,817 3,817 3,817 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 6,478 13 18 22 56 56 70
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
بهپاک SMA5: 5,798 SMA10: 5,626 SMA20: 5,707 SMA50: 5,464 SMA100: 4,993 SMA200: 5,035 EMA5: 5,795 EMA10: 5,727 EMA20: 5,673 EMA50: 5,432 EMA100: 5,247 EMA200: 5,035 60 54 18 311 190 -14 68
K: 86
D: 67
Upper: 6,165
Middle: 5,707
Lower: 5,249
Value: 85
Signal: 76
Diverg.: 9
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.9B 14.3B -1.7B 24.3M 2 85% 6.7M 7.3M 646K 16.9M 23.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 19.4 32.7 1.56
5,870
2.94
5,950
7.4K 30K 1.4 1.3 29.16 -2.2B 6.8B -1.4B 11.6M 0.97 33 3.8M 4.4M 600K 7.2M 11M
2 1402/01/06 0.6 12.4 19.3 -2.36
5,780
-3.21
5,730
29.1K 70.1K 0.5 0.5 0 -874.7M 2.4B -0 4.2M 0.35 36 1.5M 1.5M 0 2.7M 4.2M
3 1402/01/05 0.6 16.4 25.8 0.51
5,920
-2.21
5,760
25.1K 49.1K 1 0.7 29.11 -807.1M 5B -267M 8.5M 0.71 16 1.4M 1.4M 46.1K 7.1M 8.4M
سابقه پول داغ نماد بهپاک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بهپاک 591 2.25 0.6 18.4M 30.5M 1 1 59.8M 159.6M 0 4 193.9M 42.7M -1.4B فروش 12:22:37 1402/01/07
2 بهپاک 578 0 0.63 16.4M 26.1M 5 1 23.6M 123.7M 0 3 193.9M 40.1M -1.3B فروش 12:17:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده