سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بمیلا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بمیلا : خرید و فروش ،واردات و صادرات ، انبار و نگهداری و توزیع آهن و فولاد و سایر فلزات و کالاهای مرتبط و امور جنبی مربوطه خرید و فروش محصولات پتروشیمی و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,001
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
326
ارزش معاملات
8.9B
حجم معاملات
8.4M
خالص خرید حقوقی
4.7M
خرید حقوقی
4.9M
خرید حقیقی
3.5M
فروش حقیقی
8.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 31 28 -352 1.98
10,310
1.48
10,260
5,294 371 1 1 59.51 0.17 29 1.2B 1.2M 341.4K 511.4K 655.3K 1M -16M
2 1401/07/04 0.9 12 14 -76 -1.37
10,110
-0.78
10,170
1,500 924 0.5 0.4 59.51 0.25 14 537.9M 538.2K 75K 75K 463.2K 538.2K -0
3 1401/07/02 0.1 16 118 -1,128 -2.94
10,250
-2.94
10,250
0 709,724 1.2 1.2 19.02 0.2 80 1.4B 1.4M 1.1M 1.1M 283.3K 1.4M -307.5M
4 1401/06/30 0.2 18 115 -2,005 -1.86
10,560
-2.97
10,440
0 262,766 2.2 3.2 59.51 0.36 77 2.6B 2.5M 1.9M 1.9M 523.9K 2.4M -2.2B
5 1401/06/29 0.4 16 41 -430 -2.27
10,760
-3.00
10,680
0 451,439 0.7 1 59.51 0.11 55 774.2M 723.4K 400K 400K 323.4K 723.4K -0
6 1401/06/28 1.2 27 24 -110 -0.36
11,010
-2.26
10,800
14,043 50,000 0.7 1.1 59.51 0.12 12 886.6M 805.4K 100K 100K 705.4K 805.4K -0
7 1401/06/27 0.3 17 58 -900 -2.73
11,050
-2.99
11,020
10,700 95,444 1.2 2.1 59.51 0.2 59 1.5B 1.4M 814.1K 814.1K 556.6K 1.4M -220.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
56 % 1 -2 -9 -14 -24 -20 27 -11 -34 16 23
سابقه پول داغ نماد بمیلا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بمیلا 1,041 2.97 1.17 35.2M 30.2M 1 6 191.5M 25.8M 1 1 191.5M 103.7M -16M خرید 09:41:35 1401/07/06
2 بمیلا 1,038 2.67 0.2 9.2M 44.9M 1 2 2M 103.7M 0 1 0 103.7M -207.5M فروش 09:31:50 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک