سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بمیلا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بمیلا : خرید و فروش ،واردات و صادرات ، انبار و نگهداری و توزیع آهن و فولاد و سایر فلزات و کالاهای مرتبط و امور جنبی مربوطه خرید و فروش محصولات پتروشیمی و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,577
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4
درصد خالص خرید حقوقی
192
ارزش معاملات
25.3B
حجم معاملات
27.4M
خالص خرید حقوقی
8.3M
خرید حقوقی
10.9M
خرید حقیقی
16.4M
فروش حقیقی
24.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 29 35 -272 2.85
9,380
2.30
9,330
4,445 4,999 0.5 0.8 60.12 0.45 9 2.9B 3.1M 289.6K 886.1K 2.2M 2.5M -120.1M
2 1401/11/11 1.3 41 32 -754 2.82
9,120
2.93
9,130
743,202 190,350 0.5 0.7 60.22 0.46 27 2.8B 3.1M 827K 1.7M 1.4M 2.3M -0
3 1401/11/10 1 32 33 -1,478 -2.63
8,870
-2.96
8,840
55,694 2,280 0.7 1 60.26 0.61 40 3.7B 4.2M 1.7M 1.7M 2.4M 4.1M -474.2M
4 1401/11/09 1.2 52 43 -3,631 -2.88
9,110
-2.99
9,100
7,680 15,000 1 1.6 60.39 0.93 63 5.8B 6.4M 4M 4.1M 2.3M 6.3M 566.3M
5 1401/11/08 1.6 35 23 -999 -1.16
9,380
-1.16
9,380
63,895 2,000 0.5 0.7 60.41 0.45 35 2.9B 3.1M 1.1M 1.2M 1.9M 3M -184.2M
6 1401/11/05 1.1 18 17 -429 -0.32
9,490
-1.26
9,400
7,320 22,000 0.4 0.4 60.42 0.36 18 2.3B 2.5M 452.5K 605.4K 1.9M 2.3M -0
7 1401/11/04 0.6 22 36 -13 -2.56
9,520
-1.74
9,600
4,737 30,349 0.7 0.7 60.42 0.74 0 4.8B 5.1M 14K 756.6K 4.3M 4.3M -1.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
30.3 % 0 -1 -6 8 27 24 -28 22 -32 16 23
سابقه پول داغ نماد بمیلا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بمیلا 939 2.96 1.05 25.9M 24.6M 2 1 28M 120.1M 0 1 0 120.1M -120.1M فروش 10:44:51 1401/11/12
2 بمیلا 884 -2.96 1.04 33.6M 32.3M 1 1 73M 197.4M 0 3 0 158.1M -474.2M فروش 12:05:49 1401/11/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده