سابقه روزانه و لحظه ای نماد بفجر

نماد بفجر شرکت فجر انرژی خلیج فارس در بازار دوم بورس گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم و زیر گروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم - تولید و توزیع سرویس های حیاتی اعم ازبرق،بخار،اکسیژن،نیتروژن،آرگون،هوای سرویس وابزاردقیق ،انواع آبهای صنعتی وبهداشتی و تصفیه پسابهای صنعتی برای مصرف سایرشرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)-خوزستان وسایرفعالیت های طبق اساسنامه شرکت ازجمله سرمایه گذاری دراحداث، راه انداری بهره برداری، تعمیرونگهداشت،توسعه ،نوسازی کارخانجات صنعتی وانجام پژوهش وتحقیقات صنعتی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
بفجر فجر انرژی خلیج فارس بازار دوم بورس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم 4M 19.5B 48.3T 30.09% 5.9B 14.5T 738.1K 2.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
بفجر 0.16%
24,760
1.01%
24,970
90.8B 501.8B 1.2T 3.2T -373M -2.3B 5.3B -15.1B -26.1B 3.95 3294 7.52 8.09 0 552
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
بفجر 0 -1 -1 -13 8 10 42 69 342 13 43 81 342 1400/03/17 -14 1402/02/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
بفجر 24,720 22,990 22,000 17,260 13,650 13,650 28,490 28,910 28,910 28,910 28,910 28,910 15 26 31 67 112 112
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
بفجر SMA5: 24,750 SMA10: 25,003 SMA20: 25,514 SMA50: 25,661 SMA100: 23,119 SMA200: 19,355 EMA5: 24,872 EMA10: 25,054 EMA20: 25,444 EMA50: 25,103 EMA100: 23,223 EMA200: 19,355 37 46 31 996 -2,036 -47 -53
K: 53
D: 46
Upper: 27,473
Middle: 25,514
Lower: 23,555
Value: -367
Signal: -239
Diverg.: -128
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -441.9M 4.8B -625.9M 2.0M 0 48% 178.4K 772K 593K 1.2M 1.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/13 0.6 17.9 28.6 0.16
24,760
1.01
24,970
13.2K 30.1K 0.3 0.9 30.09 -373M 1.8B -625.9M 731.5K 0.01 21 150.6K 159.6K 9K 571.9K 722.5K
2 1402/03/10 1.6 16.5 10.3 -0.04
24,720
0.08
24,750
13K 65 0.3 0.6 30.09 372.8M 2B -0 821.9K 0.01 -18 -150.8K 388.7K 539.5K 433.2K 282.4K
3 1402/03/09 0.6 8.9 15.4 -0.04
24,730
0.04
24,750
29.2K 3.3K 0.1 0.2 30.09 -441.7M 1B -0 398.9K 0.01 45 178.6K 223.6K 45K 175.3K 353.9K
سابقه پول داغ نماد بفجر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بفجر 2,498 1.05 0.67 18.4M 27.5M 74 62 18.4M 27.5M 0 2 18.4M 31.5M -625.9M فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
2 بفجر 2,490 0.73 0.56 15.4M 27.8M 7 1 40.1M 281M 0 1 0 281M -281M فروش 11:32:33 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده