سابقه روزانه و لحظه ای نماد بجهرم

نماد بجهرم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بازار دوم فرابورس گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم و زیر گروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق - سرمایه گذاری ، مشاوره و اجراء کلیه پروژه های ساختمانی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی و خدمات مرتبط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خارجی و داخلی و دولتی و خصوصی در زمینه های مذکور. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم بازار دوم فرابورس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تولید انتقال و توزیع نیروی برق 1 24.1B 6.2T 19.87% 4.8B 1.2T 42.1M 43.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
بجهرم 3%
2,575
5%
2,625
539.1B 1.2T 2.1T 4.9T 2.8B 7.8B -257.2M -4.3B 32.4B 9.14 119 21.64 25.58 0 271
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
بجهرم -2 -2 8 18 25 22 40 40 -9 40 75 75 75 1401/08/07 -72 1399/04/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
بجهرم 2,186 1,840 1,840 1,468 1,468 1,468 2,616 2,616 2,616 2,616 2,616 2,616 20 42 42 78 78 78
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
بجهرم SMA5: 2,568 SMA10: 2,483 SMA20: 2,351 SMA50: 2,169 SMA100: 1,988 SMA200: 1,987 EMA5: 2,552 EMA10: 2,488 EMA20: 2,373 EMA50: 2,191 EMA100: 2,094 EMA200: 1,987 73 84 43 116 388 -14 107
K: 86
D: 77
Upper: 2,669
Middle: 2,351
Lower: 2,033
Value: 130
Signal: 109
Diverg.: 21
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.8B 30.1B -1.1B 117M 2.5 -4% -6.9M 8.8M 15.7M 108M 102M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.8 23.5 13.3 3
2,575
5
2,625
423K 1K 1.4 1.6 19.87 2.8B 15.3B -619M 59.3M 1.24 -18 -10.8M 2.9M 13.7M 56.5M 45.6M
2 1402/01/06 0.6 13.2 20.7 -4.43
2,500
-4.97
2,486
0 2.6K 0.7 0.8 0 -692.5M 7.2B -0 28.8M 0.6 10 2.8M 2.8M 0 26M 28.8M
3 1402/01/05 0.8 17.2 20.9 1.79
2,616
1.83
2,617
12.5K 28K 0.7 0.7 19.88 -310.7M 7.6B -437.2M 29.1M 0.61 4 1.2M 3.2M 2M 25.9M 27.1M
سابقه پول داغ نماد بجهرم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بجهرم 263 5 1.76 23.5M 13.3M 1 1 146.7M 210K 13 23 13.8M 10.8M -619M خرید 12:28:39 1402/01/07
2 بجهرم 263 5 1.74 23.3M 13.4M 4 1 118.4M 1.3M 13 23 13.9M 10.8M -291.9M خرید 12:28:25 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده