سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بایکا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بایکا : تولید و فروش انواع سیم و کابل برق ، مخابراتی و فیبرنوری و تجارت مربوط به آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
3
ارزش معاملات
4.4B
حجم معاملات
2.7M
خالص خرید حقوقی
21.5K
خرید حقوقی
21.5K
خرید حقیقی
2.6M
فروش حقیقی
2.7M
برآیند پول داغ و گروهی
5.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 13 16 0 -0.12
16,250
-2.95
15,790
0 135,922 0.1 0.1 21.2 0.04 0 65M 41.2K -0 0 41.2K 41.2K -0
2 1401/11/11 0.9 11 12 0 -0.25
16,270
-2.94
15,830
0 413,145 0.2 0.2 21.2 0.09 0 158.9M 100.4K -0 0 100.4K 100.4K -0
3 1401/11/10 1 25 25 0 -0.49
16,310
-2.99
15,900
0 130,735 0.4 0.3 21.2 0.18 0 302.6M 190.3K -0 0 190.3K 190.3K -0
4 1401/11/09 2 26 13 0 -0.73
16,390
-2.97
16,020
0 110,363 0.6 0.4 21.2 0.3 0 520.9M 324.1K -0 0 324.1K 324.1K -0
5 1401/11/08 2.7 39 14 -15 -1.14
16,510
-0.12
16,680
315 12,500 1 0.7 21.2 0.47 2 816.3M 502.7K 9K 9K 493.7K 502.7K 284.1M
6 1401/11/05 1.2 14 12 0 -2.62
16,700
-2.97
16,640
0 128,499 1.1 0.8 21.21 0.57 0 1B 611.3K -0 0 611.3K 611.3K -0
7 1401/11/04 1.5 27 18 -21 -2.61
17,150
-2.95
17,090
24,106 250 1.7 1.2 21.21 0.83 1 1.5B 889.2K 12.5K 12.5K 876.7K 889.2K -278.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.8 % -2 -3 -11 10 26 28 15 12 -13 3 89
سابقه پول داغ نماد بایکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بایکا 1,620 -2.99 2.54 42M 16.6M 2 14 142M 20.3M 1 0 142M 0 284.1M خرید 11:25:02 1401/11/08
2 بایکا 1,709 -2.95 1.5 27.7M 18.5M 6 1 24.4M 146.2M 0 2 0 139.1M -278.2M فروش 12:02:33 1401/11/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده