سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بایکا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بایکا : تولید و فروش انواع سیم و کابل برق ، مخابراتی و فیبرنوری و تجارت مربوط به آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-34
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
18
ارزش معاملات
1.6B
حجم معاملات
1.3M
خالص خرید حقوقی
26.9K
خرید حقوقی
28.5K
خرید حقیقی
1.3M
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 8 7 -9 -0.47
12,600
-1.26
12,500
500 3,995 0.4 0.7 21.44 0.13 5 171.6M 139.1K 7.5K 7.5K 131.6K 139.1K -0
2 1401/07/11 0.8 4 6 -14 -0.24
12,660
-2.99
12,310
500 22,026 0.4 0.8 21.45 0.14 7 192M 153.2K 11K 11K 142.2K 153.2K -0
3 1401/07/10 0.8 5 7 -13 -0.39
12,690
-0.94
12,620
3,000 13,425 0.4 0.6 21.45 0.13 7 175.6M 141.1K 10K 10K 131.1K 141.1K -0
4 1401/07/09 0.9 5 6 0 -0.62
12,740
-2.34
12,520
10,582 3,000 0.4 0.8 21.46 0.16 0 216M 173.1K -0 0 173.1K 173.1K -0
5 1401/07/06 0.5 6 12 0 -1.38
12,820
-3.00
12,610
500 23,269 1 2.1 21.46 0.34 0 468.1M 370.8K -0 0 370.8K 370.8K -0
6 1401/07/04 0.7 7 9 2 -0.84
13,000
-2.97
12,720
500 10,742 0.5 1.5 21.46 0.2 -1 273.4M 214.8K -1.6K 0 214.8K 213.2K -0
7 1401/07/02 0.6 11 18 0 -0.38
13,110
-2.96
12,770
405 96,381 0.2 0.5 21.46 0.09 0 126M 98.7K -0 0 98.7K 98.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2.1 % -1 -2 -4 -9 -9 -18 -12 -44 -49 3 89
سابقه پول داغ نماد بایکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بایکا 1,421 2.82 0.96 60.3M 63.1M 2 6 414.9M 138.3M 4 1 444.2M 206.8M 1.2B خرید 12:29:33 1401/06/14
2 بایکا 1,420 2.75 0.89 45M 50.5M 20 1 30.9M 617.6M 3 1 458.9M 617.6M 1.2B فروش 12:28:34 1401/06/14
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک