سابقه روزانه و لحظه ای معاملات بالبر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد بالبر : تولیدکننده سیم وکابل /مسی /آلومینیومی /مخابراتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,863
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11.5
درصد خالص خرید حقوقی
-225
ارزش معاملات
18.1B
حجم معاملات
3.3M
خالص خرید حقوقی
-862.5K
خرید حقوقی
274K
خرید حقیقی
3.0M
فروش حقیقی
2.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-160.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.4 19 13 438 4.47
54,910
4.98
55,180
80,578 1,000 1.1 1.5 8.94 1.94 -14 3B 550.7K -79.7K 102.8K 447.9K 368.2K 471M
2 1401/11/11 0.6 8 14 -526 3.63
52,560
3.12
52,300
1,154 1,186 0.5 0.6 8.94 1.09 32 1.6B 309.2K 100K 100K 209.2K 309.2K -0
3 1401/11/10 1 11 11 484 -3.90
50,720
-2.25
51,590
1,371 300 0.7 0.6 8.94 1.47 -23 2.1B 416.5K -95.4K 41.2K 375.3K 279.9K -212.2M
4 1401/11/09 0.5 10 20 779 -3.76
52,780
-5.00
52,100
0 1,193,107 0.4 0.3 8.94 0.78 -66 1.2B 222K -147.6K 9.5K 212.5K 64.9K -0
5 1401/11/08 0.9 12 14 1,082 -4.68
54,840
-4.99
54,660
0 1,800 1.1 1 8.94 2.28 -31 3.5B 645.4K -197.3K 0 645.4K 448K 40M
6 1401/11/05 0 8 0 1,393 -4.99
57,530
-4.99
57,530
0 2,097,415 0.4 0.4 8.94 0.85 -100 1.4B 242.1K -242.1K 0 242.1K 0 -0
7 1401/11/04 0.5 16 32 1,213 -3.44
60,550
-4.99
59,580
0 8,228 1.6 1.6 8.94 3.07 -23 5.3B 869.2K -200.3K 20.4K 848.9K 648.6K -459.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-26.5 % 0 -5 -23 -24 -23 -18 31 117 -32 15 75
سابقه پول داغ نماد بالبر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 بالبر 5,518 4.98 1.39 18.5M 13.3M 133 152 18.5M 13.3M 2 1 19.5M 14M 471M خرید گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 بالبر 5,518 4.98 1.35 17.8M 13.2M 8 1 14M 112M 1 1 146.2M 112M 34.2M فروش 11:18:17 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده