سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اوصتا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اوصتا : جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران واختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (4) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس وتامین منافع سرمایه گذاران است
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-57,305
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
759.1
درصد خالص خرید حقوقی
53
ارزش معاملات
236B
حجم معاملات
97.0M
خالص خرید حقوقی
23.6M
خرید حقوقی
92.5M
خرید حقیقی
4.5M
فروش حقیقی
28.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 16 316 20 6,379 0.11
24,425
0.11
24,425
48,004,791 14,393,020 0.4 0.6 12.57 37.52 -55 11.5B 4.7M -2.6M 2M 2.7M 105.2K -0
2 1401/07/04 4.1 56 14 1,045 0.11
24,397
0.11
24,397
44,725,571 14,477,159 0.5 0.3 12.56 0 -7 14.2B 5.8M -428.4K 5.3M 529.2K 100.8K -0
3 1401/07/02 0.4 33 76 -958 0.17
24,369
0.17
24,370
49,671,711 14,896,988 0.1 0 0 8.42 39 2.5B 1M 393.2K 559.2K 446.6K 839.8K -0
4 1401/06/30 1.1 41 37 218 0.06
24,328
0.06
24,328
49,832,315 14,891,487 1.7 0.7 11.95 145.32 0 44B 18.1M -89.4K 17.8M 286.2K 196.8K -0
5 1401/06/29 1.2 45 38 -219 0.06
24,314
0.06
24,314
49,716,909 14,008,603 1.2 0.5 12.45 97.6 1 27.9B 11.5M 90K 11.3M 222.4K 312.5K -0
6 1401/06/28 0.6 27 46 -572 0.06
24,300
0.06
24,299
49,757,726 14,582,305 0.1 0 11.77 6.31 28 2.1B 851.9K 235.3K 653.7K 198.2K 433.5K -0
7 1401/06/27 0 14 2,265 -63,198 0.23
24,285
0.23
24,285
49,490,690 13,775,195 7.2 3.5 13.5 463.97 47 133.7B 55.1M 26M 55M 94K 26.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.3 % 0 0 1 2 3 5 11 22 0 1 1
سابقه پول داغ نماد اوصتا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک