سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اوج

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اوج : سرمایه‌ گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردۀ بانکی است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-192
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
292
ارزش معاملات
219M
حجم معاملات
205K
خالص خرید حقوقی
181K
خرید حقوقی
192K
خرید حقیقی
13.6K
فروش حقیقی
195K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0 0 0 0 0.00
10,486
-0.84
10,398
50,000 50,000 0 0 100 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/11/11 0.1 2 40 -159 1.15
10,486
0.30
10,398
65,939 50,000 5.2 15 100 0.08 98 161.5M 154.1K 151.7K 151.7K 2.4K 154.1K -0
3 1401/11/10 0.7 1 1 -1 0.53
10,278
0.04
10,228
48,759 49,300 0.1 0.2 100 0 22 2.5M 2.4K 541 1.2K 1.2K 1.7K -0
4 1401/11/09 0.1 1 6 -6 -5.51
10,214
-4.59
10,314
99 49,500 0.2 0.7 100 0 85 6.6M 6.5K 5.5K 6K 500 6K -0
5 1401/11/08 1.2 3 2 3 -5.10
10,810
-5.06
10,815
48,000 45,060 0.2 0.8 100 0 -42 7.5M 6.9K -2.9K 2K 4.9K 2K -0
6 1401/11/05 0.6 0 0 -1 -0.14
11,391
-0.37
11,365
49,492 49,782 0 0.1 100 0 54 1.1M 0.9K 510 728 218 728 -0
7 1401/11/04 0.3 5 17 -29 -1.20
11,407
-1.32
11,393
19,857 45,660 1.1 14 100 0.02 75 39.3M 34.5K 25.8K 30.1K 4.3K 30.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
88.2 % -3 -8 -8 0 7 13 10 5 -15 0 0
سابقه پول داغ نماد اوج
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده