سابقه روزانه و لحظه ای معاملات اوان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد اوان : انجام امور فعالیت ها در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله: - تامین وتوسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتی - بازاریابی و توسعه خدمات داده ها، - ارائه خدمات داده های تلفن همراه و ثابت، - تاسیس و توسعه شبکه های مخابراتی، - تاسیس و توسعه شبکه های رایانه ای بعنوان اپراتور عرضه کننده خدمات مربوطه، - مشاوره، مهندسی، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی و الکترونیکی در ایران و خارج از کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,804
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.4
درصد خالص خرید حقوقی
-112
ارزش معاملات
17.6B
حجم معاملات
10.1M
خالص خرید حقوقی
-1.6M
خرید حقوقی
196K
خرید حقیقی
9.9M
فروش حقیقی
8.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-242M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.1 14 12 50 -0.51
17,680
-1.63
17,480
48,117 27,116 0.2 0.2 0 0.26 -7 706.4M 399.5K -28K 7K 392.6K 364.5K -0
2 1401/09/07 1 21 22 34 3.19
17,770
3.89
17,890
6,000 1,018 0.6 0.9 34.51 0.94 -1 2.6B 1.5M -19.2K 0 1.5M 1.4M 102.4M
3 1401/09/06 1.8 23 13 684 0.12
17,220
0.93
17,360
200,000 11,400 0.4 0.4 34.54 0.54 -46 1.5B 862.1K -397.2K 0 862.1K 464.9K 111.4M
4 1401/09/05 1.3 50 38 860 0.17
17,200
1.92
17,500
6,918 886 0.9 1 35.54 1.31 -24 3.6B 2.1M -500K 0 2.1M 1.6M -175.6M
5 1401/09/02 1.4 53 40 743 -0.17
17,170
2.15
17,570
20,000 14,857 1 0.7 35.56 1.46 -18 4B 2.3M -432.6K 60K 2.3M 1.9M -348.3M
6 1401/09/01 1.7 49 29 386 -1.88
17,200
-1.60
17,250
19,000 2,670 0.7 0.4 35.56 1.02 -14 2.8B 1.6M -224.5K 60.3K 1.6M 1.3M 68.3M
7 1401/08/30 1.1 21 19 47 -1.85
17,530
-2.69
17,380
6,916 411 0.6 0.3 35.56 0.84 -2 2.4B 1.3M -26.9K 68.6K 1.3M 1.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-16.1 % 3 3 8 8 43 62 38 81 -28 4 70
سابقه پول داغ نماد اوان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 اوان 1,803 4.7 1.27 28.7M 22.6M 1 2 102.4M 51.2M 1 0 102.4M 0 102.4M خرید 10:11:50 1401/09/07
2 اوان 1,740 1.16 1.76 22.9M 13M 1 4 111.4M 26.3M 1 0 111.4M 0 111.4M خرید 12:04:19 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد