سابقه روزانه و لحظه ای نماد انرژی3

نماد انرژی3 شرکت سایراشخاص بورس انرژی در بازار دوم بورس گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط و زیر گروه فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
انرژی3 سایراشخاص بورس انرژی بازار دوم بورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار 720K 1.8B 10T 100% 1.8B 6.6T 18.1M 14.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
انرژی3 0.05%
55,720
0.27%
55,840
5T 9.4T 13.8T 23.6T 779.4M 8.6B 62B 150.9B 212.3B 0 347 160.58 15.97 0 51
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
انرژی3 0 0 19 44 43 45 60 3 -37 68 96 96 96 1401/08/08 -64 1399/05/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
انرژی3 36,940 33,100 33,100 28,450 28,450 28,450 55,880 55,880 55,880 55,880 55,880 65,896 51 69 69 96 96 132
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
انرژی3 SMA5: 54,600 SMA10: 51,499 SMA20: 44,798 SMA50: 40,684 SMA100: 37,009 SMA200: 39,059 EMA5: 54,010 EMA10: 51,202 EMA20: 47,018 EMA50: 41,691 EMA100: 39,831 EMA200: 39,059 72 91 40 3,013 13,937 -14 108
K: 86
D: 88
Upper: 59,479
Middle: 44,798
Lower: 30,116
Value: 4617
Signal: 3422
Diverg.: 1195
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -11.5B 276B 38.8B 49.4M 2.7 8% 2.1M 4.1M 2.0M 45.4M 47.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 21.1 31.8 0.05
55,720
0.27
55,840
2.9K 2K 0.8 0.6 0 779.4M 63.2B 50.1B 11.4M 0.63 -1 -139.9K 130.1K 270K 11.2M 11.1M
2 1402/01/06 0.7 20.2 27.4 -0.34
55,690
-3.19
54,100
35.6K 9.4K 0.9 0.7 0 -264.6M 72.6B -0 13M 0.72 0 47.5K 612K 564.5K 12.4M 12.5M
3 1402/01/05 0.7 31.6 45.1 6.28
55,880
6.41
55,950
3.6K 6.9K 1.9 1.4 0 -12B 140B -11.4B 25.1M 1.39 9 2.1M 3.3M 1.2M 21.7M 23.9M
سابقه پول داغ نماد انرژی3
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 انرژی3 5,560 -0.16 0.66 20.8M 31.7M 4 15 157.9M 42.1M 48 16 24.8M 36.7M 50.1B خرید 12:26:09 1402/01/07
2 انرژی3 5,544 -0.45 0.65 20.7M 31.6M 37 4 15.7M 145M 47 16 24.7M 36.7M 49.5B فروش 12:24:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده